Andrzej Zapałowski

Krótki wywiad o naszym potencjale pancernym


Zapałowski: „1/3 potencjału pancernego Polski została zniwelowana”

https://www.youtube.com/watch?v=4wsa8iGMZoQ