Andrzej Zapałowski

Mega Debata u Watah!


Kulińska/ Kowalski/ Sykulski/ Zapałowski/ Poneta! Polska u progu wojny z Rosją? Czy to już UKRPOL?

https://banbye.com/watch/v_v0T4Op4QA-lf