Andrzej Zapałowski

Mój ostatni (wczorajszy) wywiad


 

https://rumble.com/v1v5lts-a.zapalowski-17.11.22.html