Andrzej Zapałowski

Ostatnie nagranie


Obronność Polski: pobożne życzenia i realia – prof. Andrzej Zapałowski

https://www.youtube.com/watch?v=HJ7DXR09IWw