Andrzej Zapałowski

Ten wywiad nagrałem w ostatnim dniu starego roku


Prof. Andrzej Zapałowski: Polska vs. Białoruś, Ukraina, Rosja – geopolityczne podsumowanie roku 2021

https://www.youtube.com/watch?v=sxOPeHexI7g