Andrzej Zapałowski

O trudnych rzeczach należy mówić wprost


Wojsko na granicy – dezercja i zgon | Andrzej Zapałowski

https://www.youtube.com/watch?v=6a95KW3mKaw