Andrzej Zapałowski

Walka o granice Polski


Prof. Andrzej Zapałowski: Wiemy jak wszechobecna była agentura Chruszczowa i kijowskiego NKWD w UPA

https://www.youtube.com/watch?v=8rNG0KpCwFo