Andrzej Zapałowski

Moje kilka uwag na temat uwarunkowań geopolitycznych Polski


Panel geopolityczny „Rzeczpospolita 400 lat po chocimskiej wiktorii”.

https://www.youtube.com/watch?v=AfSsQsbwtqo