Andrzej Zapałowski

Moja wypowiedz nagrana po pikiecie w Rzeszowie


KRYTYCZNIE O SEGREGACJI SANITRNEJ – prof. Andrzej Zapałowski. Protest przeciw 1449 | Rzeszów

https://www.youtube.com/watch?v=jr8gsYtGe3E