Andrzej Zapałowski

Moje kilka zdań na temat zapowiedzianej reformy WP


250 tysięczna armia hasło czy możliwa rzeczywistość?

https://patrznarece.pl/kontrowersje/250-tysieczna-armia-haslo-czy-mozliwa-rzeczywistosc/