Andrzej Zapałowski

Nowy pomnik w gminie Bircza


Pomnik żołnierzom AK, NZW oraz Lokalnej Samoobronie, którzy wspólnie z milicjantami i WP bronili okolicznych wiosek przed OUN i UPA. Rada Gminy Bircza przeznaczyła też pieniądze na remont pomnika milicjantów w Żohatynie. Dziękujemy!