Andrzej Zapałowski

Mój najnowszy tekst


Czy migranci mogą wpływać na polską politykę?

https://patrznarece.pl/subiektywnie/czy-migranci-moga-wplywac-na-polska-polityke/