Andrzej Zapałowski

Jacek Bartosiak rozmawia z gen. Waldemarem Skrzypczakiem o napięciu między Ukrainą a Rosją.


W niektórych kwestiach nie zgadzam się z gen. Skrzypczakiem (odnośnie uwarunkowań geopolitycznych Ukrainy). Pełna za to zgoda odnośnie tempa modernizacji WP i uzbrojenia. Zgoda także co do scenariusza ewentualnego ataku. Brygady wschodnie i północne OT muszą mieć nasycenie po ok. 10 tys. żołnierzy OT w województwie (musi być wypełniona przestrzeń a nie tylko linia) Warto posłuchać.

https://www.youtube.com/watch?v=PXJQT6M32GQ&t=11s