Andrzej Zapałowski

Tekst o dewastacji pomników WP w Bieszczadach