Andrzej Zapałowski

Jedna ze zbrodni w Bieszczadach


Proszę wysłuchać – temu patronowali bohaterowie ukraińskich stadionów. W takim kulcie będą wychowywać młodzież na Zachodniej Ukrainie,

Reportaż. Zbrodnia UPA w Mucznem/ Brenzberg

https://www.youtube.com/watch?v=6gX7mH7MBE8