Andrzej Zapałowski

Dbaj o swoje pieniądze


Wielu nie uwierzy tezom stawianym w tym wywiadzie. Zanim go wysłuchałem miałem podobne zdanie. To dla osób jeszcze myślących. Nikt nie musi go wysłuchiwać- jeszcze jest tyle wolności.

EWAKUACJA OSZCZĘDNOŚCI – KOMUNA 2.0 [Agent Specjalny #79]

https://www.youtube.com/watch?v=npEajI6gs0Q