Andrzej Zapałowski

Jak zginęli żołnierze WOP pod Baligrodem


Byli to młodzi chłopcy, w większości zmobilizowani do wojska w ramach obowiązkowego poboru. To nie oni decydowali w jakiej formacji i gdzie będą służyć. Zginęli za Polskę i ochronę jej granic- takich jakie narzucili nam Stany Zjednoczone, Wielka Brytania i ZSRR.

http://kresywekrwi.blogspot.com/2021/03/meldunek-sytuacyjny-nr-019.html