Andrzej Zapałowski

Polacy na Białorusi zakładnikami szalonej polityki Warszawy


Dokładnie dekadę temu na zaproszenie Instytutu Strategii Akademii Obrony Narodowej wygłosiłem wykład dla pracowników dotyczący możliwych zagrożeń dla Polski na kierunku wschodnim. Jednym z obszarów który wówczas wskazałem i omawiałem była gra mniejszością polską na Białorusi.

 

https://kresy.pl/publicystyka/lukaszenko-wymierza-cios-polsce-i-kresowym-polakom/