Andrzej Zapałowski

Zamość zachował się jak trzeba!


https://kresy.pl/wydarzenia/zamosc-zawiesza-stosunki-z-tarnopolem-powod-nazwanie-stadionu-w-tarnopolu-imieniem-romana-szuchewycza/?utm_source=webpush&utm_medium=push&utm_campaign=731948