Andrzej Zapałowski

Braun walczy o Rzeszów


Braun OSTRO w MN! Żydzi w Leżajsku Omijają Zakazy, Podejrzane SAMOBÓJSTWO inspektora farmaceutycznego

https://www.youtube.com/watch?v=LS1S2U5iKno