Andrzej Zapałowski

Warto posłuchać


Trzeba walczyć o swoje. Kto nie walczy ten ginie! Prawo do wolności i własności!

https://www.youtube.com/watch?v=Kj-TOmC8fqg