Andrzej Zapałowski

Działania naczelnika IPN


Konsekwencje działań dr Piotra Szopy z rzeszowskiego IPN. Przeszkadzała mu nawet tablica z nazwiskami żołnierzy w Łubnem czy orzeł na pomniku w Lesku. Nie zna nawet wytycznych centrali IPN, gdzie wprost jest podane, że pomniki poświęcone żołnierzom a przez analogię milicjantom nie podlegają ustawie dekomunizacyjnej Treść:

https://ipn.gov.pl/pl/upamietnianie/dekomunizacja/zmiany-nazw-ulic/nazwy-ulic/nazwy-do-zmiany/40386,ul-2-Armii-Wojska-Polskiego.html