Stowarzyszenie Przyjaciół Przemyśla

Spotkanie z Antonim Pilchem

Dnia 5 marca 2009 r. spotkanie Członków, Sympatyków i Przyjaciół Stowarzyszenia Przyjaciół Przemyśla w Krakowie, jak zwykle w pałacu Lamellich w Krakowie przy ulicy Mikołajskiej 2, poprzedzone zostało koncertem – tak głosił afisz – muzyki staropolskiej, pieśni i utworów na lutnię, w wykonaniu Antoniego Pilcha. Jednakże uczestnicy tego niezwykłego wieczoru odczuli, iż było to fascynujące widowisko, wyczarowane przez mistrza, lutnistę pielgrzyma, który wyprowadził słuchaczy na niemal zapomniane, pątnicze ścieżki staropolskiej, muzycznej krainy.
 

Z życia Krakowskich Przemyślaków

Dnia 4 grudnia 2008 roku odbyło się comiesięczne spotkanie klubowiczów Stowarzyszenia Przyjaciół Przemyśla w Krakowie. Spotkanie odbyło się jak zwykle w sali Śródmiejskiego Ośrodka Kultury w Krakowie, ul. Mikołajska 2, w Pałacu Lamellich. Spotkanie (otwarte – vide afisz) poprzedziła prelekcja p. Żanety Niedbały, pra-ownika Zespołu Pałacowo-Parkowego w Krasiczynie. Wykład połączony był z projekcją fotografii Zamku w Krasiczynie.
 

Dane teleadresowe

Dane adresowe Stowarzyszenia Przyjaciół Przemyśla.

 

Historia Stowarzyszenia Przyjaciół Przemyśla

Działające przy Politechnice Krakowskiej "Koło Przemyślan" w 1977 roku postanowiło zalegalizować swoją działalność i tak 3 marca 1977 roku Rada Uczelni Politechniki Krakowskiej wyraziła zgodę na utworzenie Koła, które w dniu 15 kwietnia tegoż roku zostało zarejestrowane jako "Koło Przemyślan".
 

Spotkanie SPP

Dnia 8 stycznia 2009 r. na pierwszym tegorocznym spotkaniu członków Stowarzyszenia, w Pałacu Lamellich w Krakowie, przy ul. Mikołajskiej 2 (Śródmiejski Ośrodek Kultury) odbył się koncert kolęd w wykonaniu lutnisty, Antonie-go Pilcha, przemyślanina. Antoni Pilch – wirtuoz lutni. Ukończył Szkołę Muzyczną w Przemyślu, następnie Akademię Muzyczną w Krakowie oraz The Royal College of Music w Londynie. Jego specjalnością jest muzyka renesansowa. Odkrył na nowo twórczość Mikołaja Gomółki, najwybitniejszego kompozytora polskiego renesansu.