Historia Kresów

Kanadyjski historyk o uchwale w sprawie UPA

Legislacja prawdy historycznej: Akt prawny Ukrainy z 9 kwietnia 2015

http://net.abimperio.net/node/3442

John-Paul Himka

 

W dniu 9 kwietnia 2015 r. parlament Ukrainy, Werchowna [Najwyższa] Rada, uchwaliła cztery akty prawne regulujące pamięć historyczną: nr 2538 „w sprawie statusu prawnego i uczczenia pamięci uczestników walk o niepodległość Ukrainy w XX wieku”; nr 2558 „o potępieniu komunistycznego i narodowo-socjalistycznego (nazistowskiego) reżimów totalitarnych oraz zakazie propagowania ich symboli”; nr 2540 „w sprawie dostępu do archiwów organów represyjnych komunistycznego reżimu totalitarnego, 1917-1991”; i nr 2539 „o uwiecznieniu zwycięstwa nad nazizmem w II wojnie światowej”. Przepisy prawne zostały uchwalone z prędkością rzadko spotykaną w ukraińskim organie ustawodawczym i przytłaczającą większością głosów. Na przykład, ustawa o uczestnikach walk o niepodległość została wniesiona pod obrady w dniu 7 kwietnia, a dwa dni później została uchwalona; otrzymała poparcie 271 głosów za, 0 był przeciw, przy 52 wstrzymujących się.

 

 

Pismo posła Golby

Mieczysław  Golba

Poseł na Sejm

Rzeczypospolitej Polskiej

 

Szanowny Pan

Robert Choma

Prezydent Miasta Przemyśla

Szanowny Panie Prezydencie,

Kieruję do Pana pismo w którym przedstawiam wątpliwości związane         z istnieniem w Przemyślu ulicy bł. bpa Józefata Kocyłowskiego. Działacze Stowarzyszenia Wspólnota Samorządowa Doliny Sanu złożyli obywatelski projekt uchwały dotyczącej zmiany nazwy tej ulicy, poparty ponad 500 podpisami mieszkańców Przemyśla. Przemyska Rada Miasta poprzedniej kadencji podjęła proces procedowania  nad wnioskiem, kierując go pod obrady właściwej komisji. Jednak nie doczekaliśmy finału działań ówczesnej Rady. Obecna Rada od roku nie podjęła próby  dokończenia pracy nad wspomnianym projektem.

 

Nieznane zdjęcia z ludobójstwa na Wołyniu

Polecam fragmenty tego filmu. Fotografie i materiały z rosyjskich archiwów.

Ciekawe rzeczy można usłyszeć ustawiając na 1:34:00

http://птн-пнх.com.ua/-stor-ja-ukra-ni/stepan-bandera-ukraina-mezhdu-krasnym-i-chernym-2015.html

 

Polecam ten film miłośnikom nacjonalizmu ukraińskiego

Film o faszyzmie na Ukrainie. Niektórzy „aktorzy” tego filmu gościli niejednokrotnie w Polsce

https://www.youtube.com/watch?v=mrG_UZibwbU#t=1575

 

Wokół dyskusji o "Idzie"

„Ida” czyli zakłamana Wolińska
Tadeusz M. Płużański
Gdy w 1999 roku byłem w Oksfordzie, nie wpuścili mnie do swojego domu. Mieszkali w wiktoriańskiej kamienicy z widokiem na piękną, willową dzielnicę tego akademickiego miasta. Wobec sąsiadów uchodzili za statecznych emerytów. Przyjechali tu z Polski na początku lat siedemdziesiątych. Pan profesor i pani profesorowa. On – Włodzimierz Brus – wykładał ekonomię, ale też filologię rosyjską i środkowoeuropejską w Wolfson i Saint Anthony’s College. Ona – Helena Wolińska-Brus – uczestniczyła w sympozjach naukowych, ale przede wszystkim udzielała się towarzysko. Teraz krwawa stalinowska prokurator stała się inspiracją dla Pawła Pawlikowskiego i bohaterki jego filmu „Ida”, który zdobywa laury na całym świecie.
 
Więcej artykułów…