Historia Kresów

ks. prawosławny o Wołyniu

Bardzo dobre przemówienie ks. prawosławnego na uroczystościach 11 lipca (od 7 minuty)


http://tvm.info.pl/video_listing/pamiec-o-krwawej-niedzieli/

 

Bardzo dobry wywiad z księdzem Isakowiczem-Zaleskim

 

http://www.rp.pl/Polityka/307049873-Ks-Tadeusz-Isakowicz-Zaleski-Wolynski-test-na-prawde.html

 

Bardzo dobry wywiad z księdzem Isakowiczem-Zaleskim

 

http://www.rp.pl/Polityka/307049873-Ks-Tadeusz-Isakowicz-Zaleski-Wolynski-test-na-prawde.html

 

Uwaga!

 

26 lipca o godzinie 22:00  w Telewizji Trwam zostanie wyemitowany film dokumentalny o zbrodni wołyńskiej.

 

Cmentarz w "Pikulicach"

Ponownie przypominam historię cmentarza na który będzie niedzielny marsz

 

Poniższą opinię w 2012 roku otrzymał Sekretarz Wojewódzkiego Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w Rzeszowie Pan Dariusz TRACZ. Została ona zamówiona przez Wojewodę Podkarpackiego a następnie ukryta przed opinią publiczną. Wniosek jest jednoznaczny-

„W świetle powyższych uwag tekst upamiętnienia powinien zostać ponownie zredagowany” – czyli zmieniona nazwa obecnego Ukraińskiego Cmentarza Wojennego”.

OPINIA

w sprawie weryfikacji danych dotyczących tekstu upamiętnienia
na Ukraińskim Cmentarzu Wojennym w Przemyślu

 

Proponowane w piśmie nr S – VI.5212.1.4.2012.MG z 14 maja 2012 r. tekst upamiętnienia  na Ukraińskim Cmentarzu Wojennym w Przemyślu przy ul. Kasztanowej budzi poważne wątpliwości zarówno odnośnie do treści, jak i danych liczbowych ze względu na:

 
Więcej artykułów…