Historia Kresów

Przed niedzielnym marszem trochę informacji

W związku z uroczystościami na cmentarzu w Przemyślu -Pikulicach zamieszczam pewną ekspertyzę.

 

 

 

WOJSKOWE CENTRUM EDUKACJI OBYWATELSKIEJ

Nr ..................

Dnia ........................ 2012 r.

00–909 Warszawa ul. S. Banacha 2

tel./ fax: 823–50–06, 824–559

tel. 82–45–05

Warszawa, …… czerwca 2012 r.

Sekretarz

Wojewódzkiego Komitetu

Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa
Pan Dariusz TRACZ

ul. Grunwaldzka 15

35-959 Rzeszów

Dotyczy: weryfikacji danych dotyczących upamiętnienia na Ukraińskim Cmentarzu Wojennym

 

 

Pytanie z WOS o operację Wisła

Publikuję długi tekst prof. Szawłowskiego, który ma już kilkanaście lat ale nadal jest aktualny. To w odniesieniu do pytania z WOS na maturze.

Ryszard Szawłowski (Warszawa)

 

 

 

Akcja „Wisła” w świetle prawa

 

Akcja (operacja) „Wisła”, która została już dość szeroko omówiona w poprzednio wygłoszonych referatach*, posiada oczywiście również swój aspekt prawny. W niniejszym referacie chciałbym zająć się problemem owej akcji zarówno w świetle prawa międzynarodowego jak i wewnętrznego prawa polskiego.

I.

Ze względu na przeznaczenie tego opracowania chciałbym najpierw, choć krótko, naszkicować szersze tło historyczne w zakresie stosunków międzynarodowych w dziedzinie przeważnie przymusowych wysiedleń czy przesiedleń wielkich mas ludności
z jednego kraju do innego (czy innych), dokonując „przymiarki” takich operacji do obowiązujących w danych momentach norm prawa międzynarodowego.

 

 

Zbrodnia UPA

Dzisiejszy reportaż. To także morderców z Mucznego czcić będą za tydzień w Przemyślu działacze Związku Ukraińców w Polsce.

Reportaż. Zbrodnia UPA w Mucznem

https://www.youtube.com/watch?v=6gX7mH7MBE8

 

Film w TV Trwam

Dzisiaj w TV Trwam o godz.17.30 ma być opublikowany film o mordzie UPA w Mucznem (Bieszczady).

 

Wiązownica i Borownica

Uroczystości 72 rocznicy mordu mieszkańców Borownicy i Wiązownicy

W dniu 23 kwietnia 2017 r. w niedzielę rozpoczną się uroczystości:

W Borownicy o godzinie 11.00 pod pomnikiem pomordowanych

W Wiązownicy o godz. 12.00 w kościele parafialnym

Zapraszamy

 
Więcej artykułów…