Historia Kresów

Pytanie z WOS o operację Wisła

Publikuję długi tekst prof. Szawłowskiego, który ma już kilkanaście lat ale nadal jest aktualny. To w odniesieniu do pytania z WOS na maturze.

Ryszard Szawłowski (Warszawa)

 

 

 

Akcja „Wisła” w świetle prawa

 

Akcja (operacja) „Wisła”, która została już dość szeroko omówiona w poprzednio wygłoszonych referatach*, posiada oczywiście również swój aspekt prawny. W niniejszym referacie chciałbym zająć się problemem owej akcji zarówno w świetle prawa międzynarodowego jak i wewnętrznego prawa polskiego.

I.

Ze względu na przeznaczenie tego opracowania chciałbym najpierw, choć krótko, naszkicować szersze tło historyczne w zakresie stosunków międzynarodowych w dziedzinie przeważnie przymusowych wysiedleń czy przesiedleń wielkich mas ludności
z jednego kraju do innego (czy innych), dokonując „przymiarki” takich operacji do obowiązujących w danych momentach norm prawa międzynarodowego.

 

 

Zbrodnia UPA

Dzisiejszy reportaż. To także morderców z Mucznego czcić będą za tydzień w Przemyślu działacze Związku Ukraińców w Polsce.

Reportaż. Zbrodnia UPA w Mucznem

https://www.youtube.com/watch?v=6gX7mH7MBE8

 

Film w TV Trwam

Dzisiaj w TV Trwam o godz.17.30 ma być opublikowany film o mordzie UPA w Mucznem (Bieszczady).

 

Wiązownica i Borownica

Uroczystości 72 rocznicy mordu mieszkańców Borownicy i Wiązownicy

W dniu 23 kwietnia 2017 r. w niedzielę rozpoczną się uroczystości:

W Borownicy o godzinie 11.00 pod pomnikiem pomordowanych

W Wiązownicy o godz. 12.00 w kościele parafialnym

Zapraszamy

 

Ciekawy tekst

 

Tymczasowa państwowość. Aby przetrwać, Ukraińcy nauczyli się płacić państwu okup.

(tłumaczenie W. Tokarczuk)

http://zaxid.net/news/showNews.do?timchasova_derzhavnist&objectId=1423414

Wasyl Rasewycz, 14 kwietnia 2017 r.

Nieufność obywateli wobec państwa czyni je niepełnowartościowym, wadliwym, a co najważniejsze – niesprawiedliwym. Długa historia stosunków Ukraińców i władzy państwowej zakończyła się wreszcie w 1991 roku powstaniem ich własnego państwa. Ze względu na strukturę społeczną narodu, tworzącego się w warunkach swoistego wewnętrznego dualizmu, spowodowanego fundamentalnie różnymi doświadczeniami w różnych instytucjach administracyjno-politycznych, stosunek do państwa był bardzo zróżnicowany. Wachlarz postaw zaczynał się od galicyjskich legitymistów a kończył na naddnieprzańskiej anarchii. Nadszedł czas, gdy starzy galicyjscy legitymiści pod presją okoliczności zostali zmuszeni ustąpić pola wpływom młodych radykalnych nacjonalistów, który od razu oświadczyli: „Nasza władza musi być straszna!” Tymczasem naddnieprzańska anarchia najpierw została wykorzystana, a następnie zduszona przez dyktaturę bolszewicką.

 

 
Więcej artykułów…