Historia Kresów

Działaczka światowej Polonii z Przemyśla

Tekst autorstwa Łukasza Wolaka o cioci mojej zmarłej żony, która była z kolei żoną i powierniczką prezesa Zjednoczenia Polskich Uchodźców (1954-1981) na emigracji, który to związek łączył Polonię od Europy po USA i Australię. Ciekawostką jest to że była ona Przemyślanką (zdjęcia i listy udostępnione autorowi z archiwum rodzinnego w posiadaniu mojej córki)

Blog o polskich uchodźcach w Niemczech

http://uchodzcywniemczech.pl/wspomnienie-biograficzne-o-zofii-odrobnej/

 

Nowa książka

Zapraszamy do zapoznania się z nowo wydanym 9 tomem serii pt. „Ludobójstwo
OUN-UPA na Kresach Południowo-Wschodnich”.

Jest w nim mój tekst o polskich akcjach odwetowych. Całą książkę można ściągnąć pod następującymi linkami.

http://kresykedzierzynkozle.pl/

http://kresykedzierzynkozle.pl/wp-content/uploads/2016/09/ksi%C4%85%C5%BCka-tom-9.pdf

 

O Powstaniu Warszawskim w Premyślu

PRZEMYŚL OBCHODY 73 ROCZNICY WYBUCHU POWSTANIA WARSZAWSKIEGO

 

https://www.youtube.com/watch?v=0VYxYTtRfwE

 

Książka Samborskiego

Niezależny badacz, historyk, Mieczysław Samborski z Leżajska napisał książkę pt. Sprawcy ludobójstwa Polaków na Wołyniu... Wydawnictwa żądają ode niego wkładu 50% tj. około 31-32 tys. złotych, a on jestem skromnym emerytem i nie ma skąd ich wziąć. Dlatego, po wielu wysiłkach udało Mu się uruchomić zbiórkę pieniędzy na n/w portalu.

 

https://polakpotrafi.pl/projekt/sprawcy-ludobojstwa-polakow-na-wolyniu?utm_source=projects

 

I tutaj ma prośbę, czy my wszyscy moglibyśmy jakoś tę informację rozpowszechnić. Pan Samborski zamieścił informację na Facebooku, ale gdybyśmy my wszyscy  udostępnili i poinformowali mailowo swoich respondentów, to znacznie poszerzyłoby to krąg wiedzących o tej inicjatywie. Ta forma jest czytelna, przejrzysta i bardziej kontrolowalna.

Przy okazji warto wspomnieć, że książka posiada trzy recenzje: prof Wł. Filara, prof. Cz. Partacza i dr hab. Andrzeja Zapałowskiego

 

Głos w dyskusji o ludobojstwie

Czy ludobójstwu wołyńsko-małopolskiemu dało się zapobiec?

http://www.polska-zbrojna.pl/home/articleshow/23148?t=Czy-ludobojstwu-wolynsko-malopolskiemu-dalo-sie-zapobiec-

 
Więcej artykułów…