Historia Kresów

Kolejne problemy z upamiętnieniami

Poniżej zamieszczam link do strony, na której opisano, w jaki sposób władze Ukrainy kolejny raz nie dotrzymały zobowiązań w sprawie upamiętnienia ofiar OUN UPA.

http://www.kresy.pl/wydarzenia,ukraina?zobacz/nie-bedzie-upamietnienia-ofiar-ludobojstwa-upa-w-ostrowkach-czy-umowa-pomiedzy-prezydentami-to-makulatura

 

XVII Światowy Zjazd i Pielgrzymka Kresowian

Program

 

Jasna Góra – 3 lipca 2011

 9.30 – kaplica Matki Boskiej Częstochowskiej.

Msza św. w intencji Ojczyzny, w 70 rocznice kaźni Profesorów lwowskich,  za poległych i pomordowanych na Wschodzie; o jedność w Narodzie i błogosławieństwo dla Kresowian i ich Dobroczyńców w kraju i poza jego granicami. Homilię wygłosi -  ks. Tadeusz Isakowicz – Zaleski

 11.00 - Aula O. Kordeckiego. Uroczyste wejście pocztów sztandarowych. Powitanie Gości.

Wystąpienia programowe:

Jan Skalski - prezes Światowego Kongresu Kresowian 

Waldemar Tomaszewski – lider Akcji Wyborczej Polaków na Litwie

Przyznanie honorowych nagród  Praemium Honoris Cresovianae.

 11.30      - HARCERSTWO - SUKCESOREM KRESOWEGO DZIEDZICTWA. WOŁANIE Z JASNEJ GÓRY O PRAWDE I PAMIĘC NARODOWĄ.

Otwarte Forum Kresowe z udziałem przedstawicieli Sejmu i Senatu RP, eurodeputowanych, Wspólnoty Polskiej, IPN, KRRiT,  MEN  oraz delegatów organizacji kresowych  z kraju i ze świata.

Tematyka: Tworzenie szerokiego frontu na rzecz zachowania narodowej pamięci o Kresach. Wypracowanie  skutecznych sposobów działania, struktur i zasad współpracy mających na celu zobligowanie do współuczestnictwa w przywracaniu pamięci o Kresach ludzi młodych, a organów władzy państwowej do szerokiego i wszechstronnego wsparcia tych działań. Walka z zakłamywaniem historii szczególnie dot. drugiej wojny światowej. Troska o upamiętnienie miejsc kaźni naszych Rodaków na Kresach  i należytego miejsca dla tych tematów w naszych mediach i programach szkolnych. Sprawa powołania Muzeum Kresów

Pomoc Polakom na Wileńszczyźnie w ich walce z dyskryminacją polskiego szkolnictwa.

 13.30  - Podjęcie uchwał zgłoszonych i opracowanych podczas Zjazdu.

 „HARCERSTWO – SUKCESOREM KRESOWEGO DZIEDZICTWA”. Podpisanie porozumienia o współpracy Światowego Kongresu Kresowian ze Związkiem Harcerstwa Polskiego oraz Związkiem Harcerstwa Rzeczypospolitej

 14.00 – 16.00 Koncert Jasnogórski. Zespół „Paka Buziaka” - I nagroda na IV Ogólnopolskim Festiwalu Piosenki Lwowskiej i Lwowskiego Bałaku – Kraków 2010.  Duet EWAN – laureaci Grand Prix Festiwalu Piosenki Lwowskiej – Jelenia Góra 2010.Chór Gloria Dei z Wrocławia.

 17.00„SEDLACZEK” Tarnowskie Góry.

Spotkanie Honorowych Gości, przedstawicieli Sejmu i Senatu RP i delegatów organizacji kresowych ze „Śląskim Dzwonem Nadziei” i władzami Tarnowskich Gór.

 

Uchwała Sejmu RP w sprawie Kresowian

Sejm RP ma w przyszłym tygodniu uchwalić przez aklamację Uchwałę, ustanawiającą dzień 11 lipca Dniem Pamięci Męczeństwa Kresowian, jako rocznicę zbrodni o znamionach ludobójstwa dokonanego przez OUN - UPA.

Uchwała ta będzie zwycięstwem tysięcy kresowian i ich pomordowanych krewnych.

 

Ukraińcy deportowani z Polski tworzą partię


Tłumaczenie artykuły z "Ukraińskiej Prawdy":

Ukraińcy deportowani z Polski tworzą partię i domagają się odszkodowania

Ukraińcy, przesiedleni w latach 1944 - 1946 z Chełmszczyzny, Podlasia i innych etnicznych terytoriów, które teraz znajdują się w Polsce, domagają się przyznania im statusu narodu deportowanego, odszkodowania za straty moralne i materialne, jak również rozwiązania kwestii dotyczących pogrzebu ofiar represji politycznych na terytorium Polski i uproszczenia zasad przekraczania granicy dla tej kategorii obywateli.

Jak relacjonuje korespondent UNIAN, takie jest brzmienie uchwały ogólnoukraińskiego zebrania "Kongresu Ukraińców Chełmszczyzny i Podlasia", które odbyło się w mieście Równe.

Uczestnicy ogólnoukraińskiego spotkania wystosowali stosowne apele do prezydenta Wiktora Janukowycza, marszałka Wołodymyra Łytwyna i Sekretarza Generalnego Rady Europy Turbyorna Jaglanda.

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele oddziałów Kongresu z wielu obwodów Ukrainy, przedstawiciele władz lokalnych i społeczeństwa. Przed rozpoczęciem obrad odbyła się  msza żałobna za ofiary represji politycznych i ceremonia złożenie wieńca pod pomnikiem wychodźców z Chełmszczyzny i Podlasia, którzy zginęli podczas tragicznych wydarzeń związanych z ich deportacją na Ukrainę.

Jak oświadczył prezes Kongresu Aleksander Borowik, nadszedł czas aktywnej walki o prawa deportowanych i o zadośćuczynienie moralne i materialne odszkodowania, o przywrócenie historycznej prawdy i sprawiedliwości. W tym celu, według jego słów, należy stworzyć partię, rejestrując jej pierwsze podstawowe ośrodki w nie mniej niż trzynastu obwodach Ukrainy.

Akcji "Wisła" - ostatni akt tragedii polsko-ukraińskiej.

Borowik poinformował, że stosowne prace już się rozpoczęły. Przypuszczalnie przyszła partia będzie nosiła nazwę - Kongres Deportowanych Ukraińców (KDU).

Informacja: Zgodnie z porozumieniem między rządem ZSRR i Polskim Komitecie Wyzwolenia Narodowego, na Ukrainę w latach 1944 - 1946 deportowano prawie 500 tysięcy osób pochodzenia ukraińskiego z terytorium Chełmszczyzny, Podlasia, Łemkowszczyzny i Nadsania.

Przesiedleniu towarzyszyła przemoc i zbrodnie wobec tych Ukraińców ze strony komunistycznej władzy i polskich formacji zbrojnych.

W umowie akcja ta została zakwalifikowana jako dobrowolna ewakuacja ludności, a przesiedleńcom w nowym miejscu na radzieckiej Ukrainie obiecano kompensację w ziemi rolniczej - nie mniej niż 15 hektarów na rodzinę. Ale w rzeczywistości ludziom odebrano w kołchozach większość tego mienia i bydła, które zdołali zabrać ze sobą.

Według dokumentów archiwalnych, ukraińscy przesiedleńcy pozostawili w Polce 102 000 gospodarstw, 461 tysięcy hektarów gruntów ornych, porzucili prawie 90 000 budynków mieszkalnych i 160 000 budynków gospodarczych, szacunkowej wartości 615,8 milionów zł. Pozostawili 165 700 hektarów ziemi zasianych upraw zbożowych i zdali na potrzeby Armii Czerwonej mienie i produkty o wartości ponad 17 mln zł.

Źródło: http://www.istpravda.com.ua/short/2011/05/23/39503/

Tłumaczenie: Wiesław Tokarczuk

 

Krakowscy radni PO na piwie z banderowcami

Polecam poniższy wpis na stronie księdza Isakowicza -Zaleskiego

http://www.isakowicz.pl/index.php?page=news&kid=8&nid=4172

 
Więcej artykułów…