Historia Kresów

Postępy Jarosława Hrycaka w docieraniu do prawdy historycznej!!!

 Tekst z "Ukraińskiej Prawdy".

 Czy ukraińska prawda różni się od prawdy obiektywnej? Raczej tak, niestety. Uwaga - ukraiński nacjonalista podpiera się wypowiedziami byłej pracownicy polskiej ambasady w Kijowie, "Oli" Hnatiuk... (tłumaczył W. Tokarczuk)


http://www.istpravda.com.ua/columns/2011/12/9/64630/

 

Ballady o Wołyniu

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=OoIg3RSR6og

http://www.youtube.com/watch?v=-pjnVrl7HA8

 

Bataliony nieromantyczne

Polecam tekst Damiana Markowskiego z najnowszej Polski Zbrojnej.

Dla znacznej części Polaków zamieszkujących tereny województw południowo-wschodnich powrót wojsk sowieckich okazał się zbawienny, ponieważ przerwał lub znacznie ograniczył czystki etniczne dokonywane przez ukraińskich nacjonalistów. Wobec realnej groźby zagłady fizycznej lub konieczności ucieczki z zamieszkiwanych od pokoleń terenów wizja ponownej sowieckiej okupacji była jedynie mniejszym złem, tym bardziej że mordy nie ustały wraz z odwrotem Niemców.

 

Bataliony nieromantyczne

Polecam tekst Damiana Markowskiego z najnowszej Polski Zbrojnej.


Dla znacznej części Polaków zamieszkujących tereny województw południowo-wschodnich powrót wojsk sowieckich okazał się zbawienny, ponieważ przerwał lub znacznie ograniczył czystki etniczne dokonywane przez ukraińskich nacjonalistów. Wobec realnej groźby zagłady fizycznej lub konieczności ucieczki z zamieszkiwanych od pokoleń terenów wizja ponownej sowieckiej okupacji była jedynie mniejszym złem, tym bardziej że mordy nie ustały wraz z odwrotem Niemców.

 

Jarosław Kalinowski o ludobójstwie

 


PRZYJAŹŃ BUDOWANA NA PRAWDZIE

11 lipca 2013 roku obchodzić będziemy 70. Rocznicę apogeum ludobójstwa dokonanego przez Organizację Ukraińskich Nacjonalistów - Ukraińską Powstańczą Armię na ludności polskiej Kresów Południowo-Wschodnich II RP w latach 1939-1947. Liczbę pomordowanych szacuje się na ponad 200 tysięcy. Przygotowania do uroczystości zapoczątkowane zostały 10 września br. Spotkaniu przewodniczył euro poseł Jarosław Kalinowski, przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Obchodów 70. Rocznicy Banderowskiego Ludobójstwa na Ludności Polskiej Kresów Wschodnich II RP w latach 1939-1947. Wzięli w nim udział świadkowie historii, historycy z Polski i Ukrainy, kombatanci, przedstawiciele organizacji kresowych z całego kraju. Przedstawiony został ramowy program obchodów 70. rocznicy, w którym znalazły się między innymi takie punkty, jak uroczystość nadania 21 wrześnie br. warszawskiej bibliotece na Gocławiu imienia Zygmunta Rumla.

 
Więcej artykułów…