Wydarzenia
Moje książki

Granica w ogniu

Bezpieczeństwo Polski

Polecane strony
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Aktualności

Dla polskiego rządu- nic się nie stało

Parlamenty Węgier i Rumunii w swoich jednogłośnych uchwałach protestują, prezydent Rumunii odwołuje październikową wizytę na Ukrainie w proteście przeciw ustawie, jeden z obwodów na Ukrainie także protestuje a Warszawa jak zwykle nic nie widzi. Tylko ta sytuacja pokazuje tragedię naszej polityki wschodniej.

Rada obwodu zakarpackiego przeciw ukraińskiej ustawie oświatowej

https://kresy.pl/wydarzenia/regiony/ukraina/rada-obwodu-zakarpackiego-przeciw-ukrainskiej-ustawie-oswiatowej/

 

Nic nowego ale pokazywać trzeba

„GAZETA WYBORCZA”

TERRORYZUJE WOLNYCH POLAKÓW

(STANOWISKO FORUM MYŚLI POLSKIEJ)

Konstytucja Rzeczypospolitej zapewnia obywatelom polskim  wolność wyrażania swoich poglądów.  Art. 30 i 31 mówią wprost: Przyrodzona i niezbywalna godność człowieka stanowi źródło wolności i praw człowieka i obywatela. Jest ona nienaruszalna, a jej poszanowanie i ochrona jest obowiązkiem władz publicznych… Wolność człowieka podlega ochronie prawnej”. Dalej Konstytucja powiada ( art. 32, 54): „ Wszyscy są wobec prawa równi. Wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne. Nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny. (…)Każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji... ( art. 57).Każdemu zapewnia się wolność organizowania pokojowych zgromadzeń i uczestniczenia w nich”.

 

 

Ciekawa analiza

Ostatnia analiza OSW o szwedzkiej armii. Proszę zobaczyć stany wojsk operacyjnych w stosunku do Obrony Terytorialnej

Aurora: szwedzka odpowiedź na Zapad

https://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/analizy/2017-09-20/aurora-szwedzka-odpowiedz-na-zapad

 

Krótka pamięć

Będąc kilkanaście lat temu posłem na Sejm RP byłem w grupie, która ostro protestowała przeciwko wyprzedaży przedsiębiorstw, banków i sieci handlowych. Musiałem z kolegami opuścić przez to klub Akcji Wyborczej Solidarność. Pytanie jak głosowała duża część obecnych polityków w tamtym czasie? Teraz niektórzy krytykują ten stan ale swojej roli w tym nie widzą !

https://kresy.pl/wydarzenia/bloomberg-kraje-v4-kolonie-ktore-moga-jedynie-udawac-niezaleznosc/

 

Poszerzenie zakresu obrony koniecznej

Bardzo dobry ruch. Czekamy jeszcze na liberalizację prawa do posiadania broni

https://kresy.pl/wydarzenia/rzad-chce-rozszerzenie-granic-obrony-koniecznej/