Moje książki

Granica w ogniu

Bezpieczeństwo Polski

Polecane strony
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

O mnie

W związku z pytaniami kierowanymi do mnie – co Pan dotychczas zrobił dla Przemyśla, zamieszczam kilka przykładów?
Moje działania dla Przemyśla:
· powstanie 14 Brygady Obrony Terytorialnej w Przemyślu (jednostki tej nie było w planach MON). Przypomnę, iż likwidowano w tym okresie w naszym mieście Brygadę Pancerną- setki miejsc pracy (kadra WP zna szczegóły - pismo z podziękowaniami).
· uchronienie przed likwidacją Prokuratury Okręgowej w Przemyślu (pismo z podziękowaniami).
· pozyskanie dużych środków na remont generalny Szpitala Wojskowego 2000 r. (dwukrotnie przywiozłem do miasta wiceministra Obrony Narodowej odpowiadającego za infrastrukturę wojskową)
· budowa nowego gmachu Muzeum Narodowego (przed trzema laty wydałem w nakładzie 100 egzemplarzy zbiór dokumentów jak powstało nowe muzeum w Przemyślu. Na kilkuset stronach widać wyraźnie jaki wkład w to wniosłem. Sprawa rozpoczęła się od ściągnięcia przeze mnie do Przemyśla w 2000 roku Przewodniczącego Sejmowej Komisji Kultury)
· lobbowanie na rzecz umieszczenia na liście indykatywnej obwodnicy Przemyśla (pismo z podziękowaniami od obecnego Prezydenta miasta).
· działania na rzecz południowego przebiegu autostrady (samorządy lokalne dopiero po kilku dniach od moich medialnych i formalnych działań podjęły oficjalne stanowisko w tej sprawie - zamieszczą odpowiednie artykuły)
· pozyskiwanie środków centralnych na inwestycje w niektórych zabytkowych kościołach w mieście (min. Klasztor oo. karmelitów, katedra przemyska)
· wsparcie przemyskiego „Furnelu” w obronie 400 miejsc pracy (podziękowanie od byłego prezesa z 2000 rok).
· pozyskanie funduszy centralnych na gazyfikacje autobusów miejskich (ściągnąłem do Przemyśla do zajezdni MPK wiceministra ochrony środowiska który zobowiązał się do sfinansowania przedsięwzięcia)
· istotne wsparcie zabiegów Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w pozyskaniu środków na oczyszczalnię ścieków (min. wizyta wiceministra ochrony środowiska w zakładzie).
· przeciwdziałanie likwidacji zakładów wojskowych w Żurawicy (ściągnięcie do Przemyśla wiceministra MON, który wstrzymał działania przenoszenia zakładu w inny rejon Polski).
· kierowanie okupacją budynku Komitetu Wojewódzkiego PZPR z żądaniem aby został przekazany na rzecz Kolegium Języków Obcych (pełny sukces – dyrekcja kolegium zna szczegóły – patrz tablica pamiątkowa na budynku. W innym wypadku ta placówka oświatowa nigdy by w naszym mieście nie powstała)
W uznaniu zasług za wieloletnią pracę na rzecz rozwoju miasta Przemyśla i regionu zostałem ostatnio wyróżniony przez Wojewodę Podkarpackiego (dyplom od wojewody).