KPN

10 rocznica śmierci Andrzeja Mazurkiewicza

W najbliższą niedzielę w Jarosławiu o godzinie 12.00 w kościele przy ul. 3-go Maja zostanie odprawiona msza św. za duszę Andrzeja Mazurkiewicza w 10-tą rocznicę Jego śmierci. Razem z Andrzejem w latach 80-tych tworzyliśmy na Podkarpaciu struktury podziemnej Konfederacji Polski Niepodległej. Tutaj także wydawaliśmy m.in. „Pobudkę”. Już niewielu nas zostało z tamtych czasów.

Tutaj kilka słów o Andrzeju:

http://www.encysol.pl/wiki/Andrzej_Tadeusz_Mazurkiewicz

 

Rocznica Powstania KPN

Polecam ten film. Chociaż obecnie poglądy Maćka na polską politykę wschodnią zasadniczo się różnią od moich, to dla mnie był on wspaniałym działaczem podziemia.

“Pod prad” film Macieja Gawlikowskiego o KPN

 

https://vimeo.com/66055659

 

Uwolnic Zygmunta Miernika

Jako były działacz KPN jestem także za uwolnieniem Zygmunta Miernika.

Kraków, 13.08.2016 r.

Prezydent RP

dr Andrzej Duda

ul. Wiejska 10

00-902 Warszawa

 

 

Dotyczy: uwolnienia więźnia politycznego Zygmunta Miernika skazanego na skutek bezprawia

sądowego i odznaczenia go Krzyżem Komandorskim orderu „Odrodzenia Polski”;

Szanowny Panie Prezydencie,

 

W imieniu Związku Konfederatów Polski Niepodległej 1979-89 zwracam się o zastosowanie prawa łaski zgodnie z art. 139 Konstytucji w stosunku do Zygmunta Miernika weterana walk o Niepodległą Polskę. Sąd krzywoprzysiężny skazał go na karę 10 miesięcy więzienia za protest przeciwko ochranianiu zbrodniarzy komunistycznych,  winnych śmierci tysięcy obywateli polskich,  przez sądy od 24 lat.

 

KPN o ludobójstwie

Stanowisko Związku Konfederatów Polski Niepodległej 1979-89

ws. ustawowego uznania mordów banderowskich za ludobójstwo

 

W związku z debatą nad projektem ustawy o Pamięci Kresów Wschodnich, uważamy, że:

 

1. Debata stoczyła się na kwestie drugorzędne: tytułu ustawy, jej szczegółowego uzasadnienia itp. My uważamy, że istotą rzeczy jest, aby w t r e ś c i ustawy, (w treści, a nie jak się proponuje tylko w jej uzasadnieniu!), a więc najlepiej w artykule pierwszym tej ustawy, znalazło się jednoznaczne stwierdzenie, że w latach II wojny światowej w polskich województwach południowo-wschodnich  banderowcy dokonali, w sposób zorganizowany masowego ludobójstwa na niewinnych obywatelach Rzeczypospolitej Polskiej. W pierwszej kolejności na Polakach, ale także na dziesiątkach tysięcy Ukraińców oraz innych mieszkańcach wielonarodowych kresów Rzeczypospolitej: Żydach, Ormianach, Czechach, Rosjanach, a nawet Niemcach. Umiejscawianie tego oczywistego stwierdzenia w: uzasadnieniu, w tytule lub wstępie - a nie w treści ustawy, pozbawia ją wszelkiego znaczenia prawnego. Była by to tylko czcza deklaracja, a nie norma prawna. Szkoda czasu na takie bzdury.

 

 

 

ŚP. Stanisław Palczewski

Założyciel KPN z Krakowa Stanisław Palczewski nie żyje

Był nestorem ruchu niepodległościowego II i III konspiracji w Małopolsce. Porządny Człowiek, Polak i katolik. Zmarł w domu rodzinnym po długiej i ciężkiej chorobie, którą znosił ze stoicyzmem,  dzisiaj, 30 września 2014 roku. Do końca przytomny,  w otoczeniu małżonki, dzieci i wnuków -  oddał ducha Panu kilka minut po godzinie 10 rano.

Otoczony powszechnym szacunkiem, był mentorem i przyjacielem krakowskich Konfederatów Polski Niepodległej.

Cześć Jego jasnej pamięci!

R. Bocian

Życiorys

http://www.encyklopedia-solidarnosci.pl/wiki/index.php?title=Stanis%C5%82aw_Palczewski