Moje książki

Granica w ogniu

Bezpieczeństwo Polski

Polecane strony
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Moim zdaniem

III zjazd geopolityków polskich

W dniach 21-22 października 2010 r. w  Instytucie Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Wrocławskiego brałem udział w Zjeździe geopolityków.

 

Gratulujemy prezydentowi i radnym ostatnich dwóch kadencji!!!

Według danych bazujących na 13 miernikach cząstkowych obliczano wartości mierników rozwoju z zakresu rynku pracy poszczególnych miast i powiatów Podkarpacia (badania Urzędu Statystycznego w Rzeszowie). Wyniki przedstawiają się następująco:
 

Ukraina: Obchody 68. rocznicy powstania UPA

Z okazji obchodzonej w czwartek 68. rocznicy powstania Ukraińskiej Powstańczej Armii w wielu miejscowościach zachodniej Ukrainy oraz Kijowie zorganizowano okolicznościowe imprezy. Największe odbyły się we Lwowie i w stolicy państwa.
 

Trąd w siłach zbrojnych

Polecam poniższy artykuł przedstawiający stan naszej armii. To jedno z prawdziwych obliczy naszego rządu.
 

Magiczne Miejsce

Mieszkać w Paryżu przez prawie ćwierć wieku to wyzwanie.
 

Dzień Nauczyciela

Drogie koleżanki i koledzy!

Z okazji Dnia Nauczyciela, życzę całemu Gronu Pedagogicznemu dużo zdrowia, energii i wytrwałości, byście mogli w pełni realizować swoje plany życiowe i zawodowe. Ten dzień jest chwilą pamięci o Waszym trudzie, poświeceniu i oddaniu naszej młodzieży.

 

List do wyborców

Szanowni Państwo! Wybory lokalne mają swoją misję. Jest nią potrzeba wyłonienia reprezentantów do poszczególnych szczebli samorządu. Samorząd jest bardzo ważny, gdyż to tutaj jest realna możliwość wpływania na dokonujące się zmiany w naszym otoczeniu.
 

Strona mojego komitetu wyborczego

Powstała strona Komitetu Wyborczego Wyborców Wspólnota Samorządowa Doliny Sanu. Wkrótce nastąpi jej szczegółowa aktualizacja.

Zapraszamy.

http://www.dolinasanu.org.pl/

 

Związek byłych członków KPN

W dniu 8 października 2010 r. w Przemyślu powstał Oddział Związku byłych członków Konfederacji Polski Niepodległej z lat 1979-1990.

Przewodniczącym Oddziału został Janusz Dachnowicz. W zjeździe uczestniczył Ryszard Bocian, legendarny przywódca opozycji niepodległościowej i solidarnościowej w Krakowie. Poniżej zamieszczam jego informację rozesłaną konfederatom w Polsce.

 

Czy warto ryzykować startem na radnego?

Coraz częściej słyszę, iż trzeba w Przemyślu zmienić osoby sprawujące od lat funkcję radnych. Bo się wypaliły, bo nic nowego nie wnoszą, bo reprezentują polityczną oligarchię, bo w końcu nic istotnego dla mieszkańców nie zrobiły!