Moje książki

Granica w ogniu

Bezpieczeństwo Polski

Polecane strony
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Moim zdaniem

Ideologia promująca ludobójstwo w szkole.

 

W Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2 im. Markiana Szaszkewicza w Przemyślu, w kalendarzu uroczystości szkolnych na 2010/2011 znalazł się pod datą 14. 10 . 2010 r. taki zapis: „  Dzień Nauczyciela Święto Pokrowy- udział młodzieży we mszy w katedrze gr-kat. oraz wyjazd młodzieży na mogiły do Pikulic - Dzień Ukraińskiej Armii”. Dla niewtajemniczonych jest to dzień, w którym obchodzi się święto Ukraińskiej Powstańczej Armii.

Oczywiście nie ma żadnego znaczenia, że jest to publiczna placówka utrzymywana z pieniędzy państwowych! Oczywiście nie ma znaczenia uchwała Sejmu RP z 15 lipca 2009 r. i Sejmiku Województwa Podkarpackiego z 2010 r. o potępieniu ludobójstwa na Polakach i formacji która tego dokonała tj. UPA. Oczywiście nie ma znaczenia, że w polskim prawie nadal obowiązują akty prawne klasyfikujące UPA jako formację zbrodniczą.

Najlepiej tego nie widzieć! Pytanie tylko kogo się w tej szkole wychowuje, i w duchu jakiej ideologii?

 

Zmarł prof. Józef Wysocki

 

 

21 stycznia br., w wieku 79 lat, po długiej i ciężkiej chorobie zmarł prof. dr hab. Józef Wysocki, rodem z Przemyśla. pracownik naukowy Uniwersytetu Wrocławskiego. Był wybitnym znawcą Kresów Wschodnich i autorem wielu publikacji. Napisał m.in. krytyczną recenzję "Tek edukacyjnych" Grzegorza Motyki, gloryfikatora UPA.

Elektronik i fizyk, absolwent Wydziału Elektroniki Politechniki Gdańskiej (1953). Bezpośrednio po studiach pracował jako konstruktor w Zakładach Radiowych „Diora”, następnie jako nauczyciel  w Technikum Radiotechnicznym w Dzierżoniowie (lata: 1953-1955). Kolejno kierownik pracowni, wydziału, a następnie główny konstruktor w Przemysłowym Instytucie Elektroniki we Wrocławiu (lata: 1957 – 1964), w latach 1964 – 1997 doktorant, asystent, adiunkt w Instytucie Fizyki Doświadczalnej Uniwersytetu Wrocławskiego, w okresie 1997 – 2003 profesor Politechniki Częstochowskiej. Autor kilkudziesięciu publikacji naukowych oraz kilku patentów. Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi.

Wieloletni instruktor Dolnośląskiej Chorągwi Harcerzy im. Orląt Lwowskich. W harcerstwie od 1944 roku, instruktor od 1958. Współzałożyciel ZHR.

Członek NSZZ „Solidarność”. Publicysta i organizator, do końca życia oddany służbie w interesie Polski. Widząc błędy transformacji ustrojowej podejmował wiele działań o charakterze polityczno-społecznym, m. innymi na rzecz społecznego projektu Konstytucji RP, rozwoju przemysłu polskiego, akcjonariatu pracowniczego, udokumentowania tragicznych losów Polaków w okresie II Wojny Światowej na Kresach Wschodnich Rzeczypospolitej.

Inicjator powołania Społecznego Komitetu Panoramy Racławickiej, organizator zebrania założycielskiego tego Komitetu (październik 1980), sekretarz Komitetu. Odznaczony Medalem Panoramy Racławickiej.

Autor koncepcji Dolnośląskiej Kolei Regionalnej (DKR) wykorzystującej autobusy szynowej,  powołany przez Prezydenta Wrocławia na stanowisko pełnomocnika d.s. DKR (1993), inicjator powołania Fundacji DKR.

Członek Polskiego Stronnictwa Kresowego (1995 – 1999), obrońca Kresowian, mieszkańców wsi Węgrzynów, którym bezprawnie odebrano połowę ziemi na użytek PGR-u.     

Organizator ogólnopolskich sympozjów: „Wyprzedaż polskiej ziemi obcokrajowcom i sposoby zapobieżenia temu procesowi” (1999) i „Akcjonariat pracowniczy – szansa dla Polski” (1994). Upoważniony przez Stowarzyszenie Morskie-Gospodarcze im. E. Kwiatkowskiego, wspomagał strajk plantatorów buraka cukrowego w Łosiowie artykułami w Naszym Dzienniku.

W latach 2000 – 2006  członek Ligi Polskiej Organizacji Narodu Polskiego (przewodniczący Rady Programowej i Zarządu Wojewódzkiego na Dolnym Śląsku).

Wielokrotnie brał udział w Rozmowach Niedokończonych w Radio Maryja, w których poruszane były problemy wyprzedaży polskiej ziemi obcokrajowcom, akcjonariatu pracowniczego, wyborów samorządowych, obrony cukrowni przed wyprzedażą obcemu kapitałowi.

W Archidiecezjalnym Radio „Rodzina” miał felietony n.t. globalizacji, Unii Europejskiej, akcjonariatu pracowniczego, harcerstwa i spraw aktualnych.

Wygłaszał często prelekcje na posiedzeniach różnych gremiów, w Polsce i w świecie (w czasie swoich naukowych staży zagranicznych. We Wrocławiu były to np. posiedzenia Stowarzyszenia Pro Cultura Catholica i Klubu „Spotkanie i Dialog”.

Organizator protestu przeciw „Centrum Wypędzonych we Wrocławiu” i akcji zbierania podpisów pracowników naukowych pod protestem w różnych ośrodkach w Polsce.  Protest został opublikowany w dwóch dziennikach dolnośląskich, w „Naszej Polsce” i trzykrotnie odczytany w radio „Maryja”.

Ostatnie napisane przez śp. Józefa Wysockiego artykuły i większe opracowania dotyczyły niszczonego w Polsce przemysłu stoczniowego oraz historii Kresów Wschodnich Rzeczypospolitej.

W osobie  śp. Józefa Wysockiego żegnamy serdecznego Przyjaciela i prawego Człowieka.

 

Niezrzeszeni przyjaciele i współpracownicy z Wrocławia

Stowarzyszenie Pro Cultura Catholica, Klub „Spotkanie i Dialog”

                   Stowarzyszenie Upamiętnienia Ofiar Zbrodni Ukraińskich Nacjonalistów

PS. Z Prof. Wysockim współpracowałem przez ostatnie trzy lata. Niespełna miesiąc temu Pan Profesor prosił mnie o dosłanie mu pewnych materiałów. Przemyśl żegna wspaniałego naukowca i Polaka.

 

Wiec we Lwowie: odłączyć ukraińskie ziemie od Polski

Jak podaje PAP szowiniści ukraińscy chcą Przemyśla i innych polskich ziem. Wspierają ich w tym władze samorządów na zachodniej Ukrainie i część polityków ukraińskich. Także w Polsce są przedstawiciele mniejszości ukraińskiej, którzy sympatyzują z banderowcami. Piszę i mówię o tym niebezpieczeństwie od lat, jestem dla poprawnych politycznie bardzo niepoprawny. Poniżej tekst za PAP.

 

Hasła przyłączenia do Ukrainy ziem znajdujących się m.in. w Polsce padły we Lwowie, na wiecu poświęconym Dniu Jedności Ukrainy - poinformował lwowski portal internetowy Zaxid.net (czyt. zachid.net).

Znany z antypolskich poglądów były deputowany lwowskiej rady obwodowej Rostysław Nowożenec nawoływał do oderwania od sąsiednich państw terenów, które - jego zdaniem - są etnicznie ukraińskie. Wtórował mu Jurij Szuchewycz, syn komendanta Ukraińskiej Powstańczej Armii (UPA), Romana Szuchewycza.

- Straciliśmy Łemkowszczyznę, Nadsanie, Chełmszczyznę i Podlasie, które weszły w skład Polski, oraz ziemię brzeską i Homelszczyznę, które znajdują się na Białorusi - mówił na wiecu Nowożenec.

W tym kontekście wymienił także należące do Rosji wschodnią Słobożańszczyznę i Kubań, oraz mołdawskie Naddniestrze i południową Bukowinę, która jest częścią Rumunii.

- Jedności kraju jeszcze nie osiągnęliśmy, lecz powinniśmy do niej dążyć - oświadczył Nowożenec.

- To prawda: jeszcze nie wszystkie etniczne ziemie (ukraińskie) zostały zebrane w całość. Do prawdziwej jedności dojdziemy, kiedy zbierzemy te ziemie, które znajdują się jeszcze poza granicami Ukrainy - powiedział Jurij Szuchewycz.

Nowożenec jest obecnie szefem fundacji Ukraina-Ruś, która wydała w 2010 roku przewodnik po ukraińskich miejscach w Polsce. Znalazło się w nim m.in. twierdzenie, że poeta Juliusz Słowacki i królowie Zygmunt August oraz Stanisław August Poniatowski byli Ukraińcami, a także że Kraków jest "staroukraińskim grodem".

Nowożenec wystąpił z inicjatywą, by stadion we Lwowie, który powstaje z myślą o organizowanych wspólnie przez Polskę i Ukrainę finałach piłkarskich mistrzostw Europy w 2012 roku nosił imię przywódcy Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów (OUN), Stepana Bandery.

W 2009 roku, w odpowiedzi na odsłonięcie w Hucie Pieniackiej pomnika polskich mieszkańców tej wsi, zamordowanych 28 lutego 1944 roku przez ukraińskich policjantów w służbie niemieckiej i oddział UPA, Nowożenec był inicjatorem ustanowienia na Lwowszczyźnie pomnika ofiar "polskich szowinistów".

 

RBN o planie obronnym NATO dla Polski

Pomimo naszej ponad 10 letniej przynależności do NATO, Polska nadal nie ma ze strony Sojuszu planu ewentualnościowego - dotyczącego reagowania NATO na wypadek agresji na Polskę. W dniu wczorajszym tj. 20 stycznia Prezydent RP zwołał na ten temat posiedzenia Rady Bezpieczeństwa Narodowego.

Posiedzenie, z udziałem prezydenta Bronisława Komorowskiego, marszałków Sejmu Grzegorza Schetyny i Senatu Bogdana Borusewicza, premiera Donalda Tuska, ministrów spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego i obrony Bogdana Klicha, szefa BBN Stanisława Kozieja oraz przewodniczącego SLD Grzegorza Napieralskiego, odbyło się w siedzibie MON.
Oczywiście poza deklaracjami Rady nic istotnego się nie dokona. Prezydent będzie miał „alibi”, iż ciężko pracuje nad planem. Ze strony Sojuszu zapewne powstaną plany, ale ich prób wdrożenia w postaci ćwiczeń już nie będzie, aby nie drażnić Rosji.

Nowa koncepcja strategiczna NATO, przyjęta na listopadowym szczycie sojuszu, akcentuje tradycyjną, obronną rolę NATO. Nic więcej.

Media podawały, że plan ewentualnościowy dla Polski zakłada, że w razie agresji broniłoby jej dziewięć dywizji, w tym polskie, amerykańskie, brytyjskie i niemieckie. Zachodnie wojska idące Polsce z pomocą byłyby przerzucane do niemieckich portów; w Polsce najważniejszym portem przyjmującym jednostki desantowe miałoby być Świnoujście.

My nadal polegajmy tylko na sojuszach, przecież mamy w ich dotrzymywaniu wspaniale doświadczenia. Zapominamy, iż to przede wszystkim sami powinniśmy sobie zapewnić bezpieczeństwo, a tylko wzmacniać je sojuszami.


 

 

W Przemyślu trwają obchody XIV Dnia Judaizmu w Kościele katolickim w Polsce.

Bardzo się cieszę, iż relacje polsko – żydowskie próbuje się doprowadzić do stanu normalności. Nie jest to łatwe, gdyż duża część społeczności  żydowskiej kierując się przykazaniami judaizmu inaczej traktuje osoby nie należące do społeczności żydowskiej. Tym niemniej ważne jest aby nie pogłębiać różnic, a te które są niwelować.

Ciągle bardzo dużo słów pada w kontekście oceny społeczeństwa polskiego w czasie II wojny światowej i jego  stosunku do Holokaustu. Jest oczywiście grupka historyków głosząca, iż szmalcownicy byli regułą, a ci którzy ratowali Żydów pojedynczymi przypadkami. To, że wojnę przetrwało ponad 100 tysięcy Żydów, to zasługa setek tysięcy polskich rodzin. Tego nikt nam nie zabierze. To te tysiące rodzin codziennie ryzykowały dekonspiracją i śmiercią za przechowywanie Żydów. Wiem to z rodzinnych opowieści mojego ojca. To w jego domu przez kilka miesięcy ukrywała się trójka młodych Żydów (znam ich dane), którzy po wojnie wyjechali do USA.

Jestem tylko ciekawy, czy ta trójka ryzykowałaby życiem chroniąc Polaków. To jest prawdziwa odpowiedz na prawdziwe pojednanie i pretensje niektórych antypolskich krzykaczy.

 

Bandera legalnie nie jest bohaterem

Po uprawomocnieniu się wyroku sądu o odebraniu tytułu bohatera Ukrainy Banderze nacjonaliści dostali istotnego szału.

 We Lwowie, Stanisławowie i Tarnopolu odbyły się pod pomnikami Bandery uroczyste sesje Rad Regionalnych i Miejskich (rzecz niespotykana w krajach europejskich).

Protestuje Światowy Kongres Ukraińców, zdominowany przez nacjonalistów. Według mera Lwowa Andrzeja Sadowego „Bandera jak Szuchewicz był, jest i będzie bohaterem większości Ukraińców” .

Według mera Lwów jak i cała  Ukraina zmierza w kierunku podziału kraju na wschód i zachód.  Liderzy władz samorządowych na zachodniej Ukrainie wzywają naród do przeciwstawiania się legalnej władzy.

Są głosy młodych radnych z partii „Swoboda” o marszu banderowskiej armii na Kijów.

Nacjonalistom został tylko krzyk! Przegrali władzę na Ukrainie. Teraz Kijów zabierze  się poprzez służby i administrację państwową za działaczy nacjonalistycznych. Oczywiście aspekt ciecia dotacji do funkcjonowania tego regionu kraju będzie nie bez znaczenia (zachodnia Ukraina jest prowincją gospodarczą Ukrainy).

Czy będzie bunt społeczeństwa przeciw Kijowowi? Myślę, że nie. Większość ludzi zajmie się prozą życia codziennego.

Dla nacjonalistów pozostaną pomniki i krzyki!

 

Odbudowa pomnika

Przed miesiącem pisałem o moim proteście w sprawie bezprawnego zniszczenia pomnika poświęconego milicjantom poległym w walce z UPA we Fredropolu.

W dniu dzisiejszym otrzymałem pismo z Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w Warszawie, w którym to m.in. napisano do wójta gminy Fredropol     ”…Z uwagi na to, iż podjecie powyższych działań nie zostało skonsultowane z Radą Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa, uprzejmie informuję, iż działanie to jest aktem bezprawnym, brak również podstaw merytorycznych uzasadniających rozbiórkę upamiętnienia. W związku z powyższym, uprzejmie proszę o rekonstrukcję upamiętnienia w dotychczasowej formie lub o projekt nowego pomnika poświęconego milicjantom poległym w walkach z nacjonalistami ukraińskimi.”

Tak więc nareszcie Rada zajęła odpowiednie stanowisko. Dziękuję  

 

Co się z nami stało?

 Głos rozsądku z Lwowa, historyk i publicysta zauważył nareszcie banderowskie zagrożenie...
Inteligencja ukraińska długo powtarzała, że nacjonalizm to nic złego, że to najwyższy stopień patriotyzmu, teraz co bardziej rozumni jej przedstawiciele są przerażeni i pytają - co się z nami stało? Potwór Frankensztajna zaczyna przerażać swoich twórców...
Czy historia się powtórzy ? Czy nacjonaliści zaczną zabijać intelektualistów mających odwagę przeciwstawiać się złu?
 

Sprawiedliwy Wasyl Rasewicz pisze prawdę na Ukrainie.

http://www.zaxid.net/blogentry/83289/


Dla mnie to już dobra tradycja, aby rozpoczynać dzień od filiżanki mocnej i aromatycznej kawy na stole i otwarcia nowego artykułu z mojego ulubionego ZAXID.NET-u. Szczerze mówiąc, w okresie kilku lat istnienia tej strony internetowej pojawiały się tam różne publikacje: o zróżnicowanym poziomie intelektualnym i w różnych politycznych kolorach.
Ale teraz coś się stało ... co? W Wigilię Bożego Narodzenia i Nowego Roku w ZAXID.NET dokonała się bardzo dziwna metamorfoza. Zamiast tekstów na temat Bożego Narodzenia i podsumowań kończącego się roku czytelnicy musieli zapoznawać się z pochwalnym artykułem na temat 88-letniego sotennego UPA pana Symczicza. Zazwyczaj okolicznościowe jubileuszowe teksty (88 lat -to nie jest żadna okragła rocznica) umieszczane są gdzieś na marginesie, ale tutaj jest to centralny artykuł, który "wisiał" w tym miejscu cały Nowy Rok i istnieje zagrożenie, że ZAXID.NET będzie nas nim "karmił" jeszcze nawet w czasie świąt Bożego Narodzenia. W dyskusji pod nim pojawiły się głosy bardzo paskudne, i inaczej być nie mogło, ponieważ szanowny bohater narodowy nazywa drugą połowę Ukrainy "Moskalami" i "hołotą".

 

  Właśnie rozpiera mnie ciekawość, kto w redakcji wpadł na pomysł, aby uraczyć czytelników ZAXID.NET-u artykułem o sotennym UPA?

 

 Czy redakcja nie wysłała czasem dziennikarza Daniła Mokryka do sotennego UPA w ramach "pokuty" za grzechy? Daniłę Mokryka znałem z mniej stronniczych tekstów, gdzie pisał krytycznie i bezstronnie, w tym także o "Swobodzie", dlaczego nagle wstąpił w szeregi gloryfikatorów?


Co się stało z Ukraińskim Greko-Katolickim Kościołem? Arcybiskup Lwowa Igor Woźniak nie tylko przybył na spotkanie z okazji 102 rocznicy urodzin Stepana Bandery pod jego pomnik, ale wygłosił tam przemówienie niegodne kapłana, całkiem w stylu następcy nacjonalisty - banderowca. W ogóle bardzo dziwnie wygląda arcybiskup pod pomnikiem kontrowersyjnego przywódcy OUN, organizacji, która stosowała taktykę rewolucyjnego terroru, ze wszystkimi negatywnymi  konsekwencjami takiej polityki dla społeczeństwa. Byłem bardzo zdziwiony i oburzony, że duchowny wygłaszał na wiecu tylko wątpliwe polityczne tezy, lecz ani słowem nie wspomniał o wartościach chrześcijańskich i moralności chrześcijańskiej. Nie opuszcza mnie również watpliwość, czy oświadczenie ultrapatriotycznego arcybiskupa Woźniaka należy rozumieć  jako zmianę stanowiska Ukraińskiego Kościoła Greko-Katolickiego? W mojej opinii, partii politycznych mamy już nadmiar, ale prawdziwy kościół chrześcijański - jakoś znaleźć trudno...

 

W głowie mi się nie mieści, jak może arcybiskup lwowski Ukraińskiego Kościoła Greko-Katolickiego sławić Stepana Banderę w 2011 roku, kiedy jego sławny poprzednik, Metropolita Szeptycki już w 1934 r. miał odwagę w następujący sposób potępić haniebny akt zabójstwa dokonany przez ounowców na dyrektorze ukraińskiego gimnazjum I. Babiju:

 

 "Dyrektor Babij padł ofiarą ukraińskich terrorystów, dreszcz zgrozy wstrząsnął całym narodem. Zamordowano zdradzieckim sposobem najlepszego patriotę, wybitnego obywatela, słynnego pedagoga, znanego i cenionego przez wszystkich jego przyjaciół, powiernika i dobroczyńcę ukraińskiej młodzieży. Mordują bez żadnego powodu, chyba tylko dlatego, że nie podobała się im wychowawcza działalność zmarłego. Ona była przeszkodą w zbrodniczej akcji angażowania młodzieży gimnazjalnej do działalności konspiracyjnej. Jeśli tak, to wszyscy zasłużeni i rozumni ludzie padną wkrótce z rąk ukraińskich skrytobójców, ponieważ nie ma rozumnego Ukraińca, który nie sprzeciwiłby się takiej zbrodniczej akcji...

Każdy nauczyciel i każdy pedagog potwierdzi, że dopuszcza się ciężkiej zbrodni przeciw młodzieży ten, kto odciąga ją od jej pracy i wciąga do konspiracji. Nie ma ojca ani matki, którzy jest przeklinaliby fałszywych przewodników, zwodzących młodzież na bezdroża zbrodni. Jeśli chcecie zdradziecko mordować tych, którzy sprzeciwiają się waszej działalności, będziecie musieli zabić wszystkich nauczycieli i profesorów, którzy pracują dla ukraińskiej młodzieży, wszystkich ojców i wszystkie matki dzieci ukraińskich, wszystkie przełożonych i przywódców ukraińskich instytucji oświatowych, wszystkich polityków i działaczy społecznych. Ale przede wszystkim będziecie musieli skrytobójstwami usunąć przeszkodę, jakią dla waszej zbrodniczej i głupiej działalności  stanowi Duchowieństwo wraz z Biskupami.

 Ponieważ my od lat twierdziliśmy, twierdzimy i nie przestaniemy powtarzać, że zbrodnia jest zawsze zbrodnią, że świętej sprawie nie można służyć zakrwawionymi rękami. Nie przestaniemy twierdzić, że kto demoralizuje młodzież, ten jest zbrodniarzem i wrogiem narodu. Skrytobójca, dokonawszy zdradziecko podłego mordu, uważa siebie, być może, za bohatera, choć, gdy dokonał swojej zbrodni, uciekał jak człowiek, który wstydzi się swojego postępowania. Uciekał przed karą doczesną, myślał, że przez samobójstwo uniknie odpowiedzialności społecznej i kary wiecznej. Oto godny uczeń przywódców ukraińskich terrorystów, którzy bezpieczne siedząc poza granicami kraju, używają naszych dzieci do mordowania swoich rodziców, a sami w aureoli bezimiennego bohaterstwa cieszą się wygodnym życiem, ściągając dla siebie ofiary pieniężne od patriotów przebywających za granicami, datki przeznaczone dla narodu, którego dobro niszczą.

Zbrodniczą działalność ukraińskich terrorystów, którą w swym szaleństwie prowadzą, potępia, potępiła nie raz i nie przestaje potępiać ukraińska prasa i wszyscy ukraińscy politycy, niezależnie od przynależności partyjnej. A jednak są tacy, którzy nie zdają sobie sprawy, jak bardzo zbrodnicza i absurdalna jest ich działalność. Dlatego wszystkich przyjaciół i uczniów zmarłego dyrektora Babija zapraszam do złożenia publicznego świadectwa o jego osiągnięciach i zasługach. Niech cały naród zobaczy, jaką drogą On, a jaką zabójcy prowadzić chcieli naszą młodzieży. Wśród nadzwyczajnych cech zmarłego była również ta rzadka, którą wpajał młodzieży - odwaga. Wiedząc, na co się naraża, ten oficer ukraińskiej armii spełniał swój ciężki obowiązek dla naszych dzieci i ofiarnie poświęcał własne dobro i dobro własnej rodziny, nie porzucał stanowiska.

Do żołnierza, który nie potrafił uciekać, zza węgła strzelał nie nieszczęsny, oszukany zabójca, ale tchórz, którzy uciekł przed karą, przed odpowiedzialnością, przed potępieniem opinii społecznej, jak dezerter uciekający z frontu."

 

 Cóż to się stało ostatnimi czasy z Kościołem, że nie tylko zmienił stosunek do morderstwa i terroru, a nawet wysławia je jako godne i zalecane metody walki o sprawę narodową?

 

Co się stało z burmistrzem miasta Andriejem Sadowym? Wiele razy słyszałem jego wypowiedzi, były przemyślane i tolerancyjne Jego ostatnie wystąpienie pod pomnikiem Bandery według nacjonalistycznej skali może konkurować chyba tylko z wystąpieniem arcybiskupa Woźniaka. Jeśli Andriej Iwanowicz w ten sposób zamierza "przypodobać" się "swobodowskiej" większości w radzie miasta, to bardzo się pomylił: przy pierwszej okazji oni rozprawią się i z nim. Pan Sadowy powinien pamiętać, że w "Dekalogu i w 44 zasadach nacjonalisty" jest taki punkt:

 

 "38. Gardź wszelką dwulicowością, obłudą  i przebiegłym fałszem, ale przed wrogiem skrywaj tajne sprawy i nie daj się złapać w zastawione sieci. Dla zdobycia tajemnic wroga używaj nawet podstępu."

 

 Obawiam się, że chwilowa harmonia, jaka rzekomo zapanowała w radzie miejskiej jest częścią tej "podstępnej" taktyki.

 

Z nami rzeczywiście coś się stało. Ale co?

 

Sojusz egzotyczny

Ponizej przedstawiam tekst Romka, dotyczący stanu naszej obronności. Na ten temat pisałem przed miesiacem. Jednakze dla przypomnienia wagi problemu warto jeszcze raz podjąć ten temat.

Na szczycie NATO w Lizbonie (19-20 listopada 2010) przyjęto nową koncepcję strategiczną. Polskie czynniki rządowe z zadowoleniem podkreślały, że potwierdzono obowiązywanie art. 5 Traktatu Waszyngtońskiego gwarantującego Polsce pomoc w razie zagrożenia agresją. We wrześniu 1939 r. Polska musiała samotnie odpierać agresorów. Pomocy ze strony sojuszników nie otrzymała. Stanisław Cat-Mackiewicz twierdził, że Polska zawarła z Francją i Anglią bezwartościowe „sojusze egzotyczne”. Współczesna Polska także potrzebuje gwarancji bezpieczeństwa. Politycy zapewniają nas, że inaczej niż w 1939 r., jesteśmy dziś dzięki NATO bezpieczni. Min. ON Bogdan Klich zapewnia: „Czujemy się bezpieczni jako stabilny członek stabilnego Sojuszu, dysponujący też własnym potencjałem wojskowym".

Wspomniany art. 5 mówi, że napaść na jednego z członków NATO będzie traktowana jak napaść na wszystkich. W takiej sytuacji państwo członkowskie NATO jest zobowiązane udzielić „pomocy Stronie lub Stronom napadniętym, podejmując niezwłocznie, samodzielnie jak i w porozumieniu z innymi Stronami działania, jakie uzna za konieczne, łącznie z użyciem siły zbrojnej”. Z treści artykułu wynika, że w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa Polski wsparcie ewentualnej polskiej obrony wojskiem nie jest automatyczne. Państwa NATO będą bowiem podejmować działanie jakie uznają za konieczne.

W lutym 1921 r. po wizycie Marszałka Józefa Piłsudskiego w Paryżu przedstawiciele rządów Polski i Francji podpisali umowę polityczną oraz powiązaną z nią konwencję wojskową. W umowie stwierdzano, że gdyby oba państwa lub jedno z nich zostało zaatakowane wówczas oba rządy porozumieją się celem obrony ich terytoriów i ochrony interesów. To ogólne stwierdzenie sprecyzowano w tajnej konwencji wojskowej. Wskazywano w niej jako przeciwnika Niemcy i zobowiązywano się do natychmiastowych wspólnych działań, gdyby „wystąpiło niebezpieczeństwo wojny przeciwko jednemu z zainteresowanych krajów”, tj. Francji lub Polski.

Konwencja opisała dokładnie współpracę wojskową obu krajów, a Polska zobowiązała do utrzymywania dużej armii (30 dywizji piechoty, 9 brygad kawalerii), do stworzenia przemysłu obronnego i opracowania planów wspólnych działań w przypadku wojny. W oparciu o te zapisy w maju 1939 r. dowództwa wojskowe Polski i Francji uzgodniły harmonogram działań w razie wybuchu wojny z Niemcami. W protokole podpisanym przez szefa Sztabu Generalnego Francuskiej Obrony Narodowej gen. Gamelin i ministra spraw wojskowych gen. Kasprzyckiego, przedstawiciela Generalnego Inspektora Sił Zbrojnych Polski ustalono:

  1. w przypadku agresji Niemiec przeciwko Polsce lub niemieckiej próby zajęcia Gdańska „armia francuska rozpocznie automatycznie działania”;
  2. natychmiast podejmie akcję bojowe lotnictwo francuskie;
  3. trzeciego dnia od rozpoczęcia mobilizacji wojska lądowe podejmą ograniczone działania zaczepne;
  4. natomiast piętnastego dnia mobilizacji nastąpi ofensywa siłami głównymi armii francuskiej.

Polskie wojsko miało wytrwać w obronie do decydującej dla losów wojny ofensywy sojusznika. Władze RP miały więc prawo uważać, że dysponują wartościowym układem sojuszniczym, a polskie dowództwo przygotowało plany wspólnych działań z sojusznikami.

Drugim potężnym sojusznikiem Polski w 1939 r. było ówczesne supermocarstwo imperium brytyjskie. W dwa dni po podpisaniu paktu Ribbentrop-Mołotow, 25 sierpnia 1939, Polska zawarła układ o wzajemnej pomocy z Anglią. Strony układu zobowiązywały się do udzielenia sobie natychmiastowej pomocy w razie agresji innego państwa. W tajnym protokole do układu precyzowano, że agresorem mogą być Niemcy. Ustalono, że wspólne działania stron mają zagwarantować bezpieczeństwo także Belgii, Holandii, Litwie, Łotwie i Estonii. Określono też relacje z Rumunią, sojuszniczką Polski, której Anglia udzieliła gwarancji bezpieczeństwa. W trakcie rozmów sztabowych wojskowi polscy i brytyjscy dokonali wymiany informacji, w tym o brytyjskiej pomocy dla Francji i ustalili formy współdziałania sił powietrznych obu państw.

Porównując treść natowskiego art. 5 z zapisami sojuszniczymi polsko-francuskimi i polsko-brytyjskimi z 1939 r. można stwierdzić, że te drugie cechuje większa konkretność. Trudno w nich dostrzec jakaś „egzotykę”. A mimo to zapowiedzianej ofensywy francuskiej nie było.

W dniu 12 września 1939 odbyła się w Abbeville brytyjsko-francuska konferencja, na której zdecydowano o wstrzymaniu ofensywy na Niemcy. Historycy polscy na ogół jednoznacznie oceniają, że sojusznicy tym samym zdradzili Polskę. Po zapoznaniu się ze stenogramami konferencji można jednak wyciągnąć odmienne wnioski. Gen. Gamelin zaproponował, aby planowaną ofensywę wstrzymać na kilka dni. Nie było mowo o zaniechaniu działań. Francuski wojskowy wskazywał, że istnieje konieczność zgromadzenia większej ilości ciężkiej artylerii. Zapewnił, że siły francuskie będą gotowe do ofensywy 21 września. Zaakceptowano propozycje gen. Gamelina. Szef Sztabu Naczelnego Wodza gen. Wacław Stachiewicz wspomina:

„W dn. 16 września szef francuskiej misji, gen. Faury oświadczył mi, że wysłał do swych władz raport, w którym stwierdził że sytuacja na froncie naszym ulega poprawie i że o ile będziemy mieli kilka dni czasu na przeprowadzenie wydanych zarządzeń to potrafimy się utrzymać w Małopolscy wschodniej i skupić tam znaczniejsze siły, co stworzy nam nowe możliwości działania. Równocześnie jednak podał mi do wiadomości, że otrzymał zawiadomienie, iż rozpoczęcie ofensywy na zachodzie ulegnie kilkudniowej zwłoce (na 20 dzień mobilizacji tj. 21 września) gdyż przygotowania nie zostały jeszcze zakończone.”

(W. Stachiewicz, „Pisma. Tom II, Rok 1939”, Instytut Literacki Paryż 1979, s. 193.)

W dniu 17 września 1939 sytuacja uległa radykalnej zmianie. Do Hitlera dołączył Stalin i wojska sowieckie zalały wschodnie tereny Polski uniemożliwiając Polakom walkę z Niemcami. Nie ustalimy, czy 21 września Polska doczekałby się ofensywy sojuszników na zachodzie. Można jednak zastanawiać się, co należało zrobić, aby wypadki potoczyły się inaczej.

Stalin dążył do wybuchu wojny w Europie. Miała to jednak być wojna między „imperialistami”. Związek Sowiecki zamierzał wkroczyć do działań dopiero po wykrwawieniu się walczących stron, aby skomunizować jak największą część spustoszonego wojną kontynentu. Stalin był bardzo nieufny podejrzewając Zachód, że chce wciągnąć go do wojny i zniszczyć ZSRR. Ale chciał też likwidacji Polski i liczył na zdobycze terytorialne dzięki sojuszowi z Hitlerem. Obawiał się jednak, że w razie szybkiej przegranej Hitlera spadnie na Sowiety odwetowe uderzenie z zachodu. Obserwował uważnie bieg wypadków. Charakterystyczne, że nie zdecydował się na uruchomienie działań przeciwko Polsce w pierwszym ustalonym terminie, w nocy z 12 na 13 września 1939. Nie był pewien, czy Hitler wygrywa.

Gdyby więc polskie dowództwo przyjęło wariant obrony stacjonarny (tzw. obozy warowne), a nie manewrowy (oddawać teren zyskując czas), to być może efekt byłby lepszy. Taki wariant obrony wymagał jednak innej struktury armii. Powinien był w niej dominować komponent terytorialny (Obrona Narodowa), a nie uderzeniowe wojska operacyjne. W starciu z niemieckimi wojskami pancernymi i motorowymi można było bronić się skutecznie w rejonach zurbanizowanych i trudno dostępnych (lasy, wzniesienia, rzeki).

Dobrze przygotowana obrona miast sprawiłaby, że Niemcy nie mogliby ich zająć przez wiele dni (Warszawa broniła się od 8 do 28 września). Tę obronę mogłyby wesprzeć zorganizowane wcześniej i podjęte na szeroką skalę działania nieregularne (partyzanckie) na terenach zajętych przez Niemców. Siły niemieckie ugrzęzłyby w walkach i nie miałyby spektakularnych sukcesów w zajmowaniu polskiego terytorium. A Stalin czekałby na oznaki wyraźnego niemieckiego zwycięstwa. To dawałoby Polsce szanse dotrwania do 21 września.

W latach dwudziestych Paryż uważał, że utrzyma Niemcy w ryzach wojskami operacyjnymi. Dlatego oczekiwano od sojuszniczej Polski, że będzie miała przydatne Francji wojska operacyjne. Władze polskie zdając sobie sprawę z wagi sojuszu z Francją w razie konfliktu z Niemcami dały sobie narzucić potrzebny Francuzom model armii. Później Francja zmieniła politykę wobec Niemiec, a Polska pozostała z armią z dominującym komponentem operacyjnym. W efekcie dysponując takimi wojskami polskie dowództwo przygotowało plan działań manewrowych. Tymczasem manewr wykonywany nogami piechurów i koni musiał zawieść w starciu z przeciwnikiem dysponującym silnym lotnictwem i czołgami.

To doświadczenie trzeba odnieść do współczesności. Ponownie w Polsce stworzono siły zbrojne pod oczekiwania sojuszników. Znowu uważa się, że sojusznicy zagwarantują Polsce bezpieczeństwo. Ponownie zakłada się, że w obronie Polski wezmą udział wojska sojusznicze. Zanim jednak one dotrą do Polski znowu trzeba będzie samotnie wytrwać w obronie. Na szczęście nie grozi dziś Polsce „nóż w plecy” - sąsiad na zachodzie jest członkiem NATO. Biorąc jednak pod uwagę mizerny polski „potencjał własny” można założyć, że pierwszą linią obrony NATO od strony wschodniej może być rzeka Odra.

Czy bezbronność Polski może sprawić, że natowskie gwarancje bezpieczeństwa będą równie egzotyczne jak sojusze z 1939 ?

Romuald Szeremietiew

 

Pieniędzy będzie brakować na wszystko...

Poniżej przedstawiam jedną z opinii na temat stanu naszej gospodarki. Z Januszem współpracuję od wielu lat, a w ubiegłym roku otrzymał on nagrodę najlepszego analityka rynku finansowego. Opinia została zamieszczona na łamach Naszego Dziennika.

 

Janusz Szewczak, główny ekonomista SKOK: Miniony rok stanowił zapowiedź potężnego kryzysu w finansach publicznych związanego ze wzrostem zadłużenia i deficytami nie tylko w budżecie, ale i całym sektorze finansów publicznych oraz w systemie ubezpieczeń społecznych. Obserwowaliśmy posunięcia typowe dla krajów objętych kryzysem w postaci serii podwyżek podatków i opłat (energia elektryczna, woda, wywóz śmieci, komunikacja) oraz cięć wydatków budżetowych. Podwyżki będą kontynuowane w przyszłym roku, przy czym dotkną one szerszej gamy artykułów - od żywności poprzez leki, ubrania, książki i artykuły przemysłowe po ceny nośników energii. Ten rok udowodnił, jak błędna i kosztowna była reforma drugiego filara emerytalnego. W nowym roku system czekają rewolucyjne zmiany. Do zadłużenia systemu emerytalnego mogą dojść nawet kilkumiliardowe deficyty w ramach NFZ, spowodowane słabszą ściągalnością składek zdrowotnych i niezapłaconymi fakturami za tzw. ponadplanowe świadczenia medyczne, rzędu 2-3 mld złotych. Był to rok chaotycznej wyprzedaży resztek majątku narodowego pod hasłem zapchania dziury budżetowej. Mówiąc najkrócej - był to rok załamania się doktryny liberalnej nad Wisłą. Udowodnił on, że aby mieć pieniądze, trzeba mieć majątek, nie da się wzrostu gospodarczego oprzeć wyłącznie na zakupach i wydatkach obywateli. Musi funkcjonować realna gospodarka, eksport i elementy sektora finansowego, w tym banki we władaniu narodowym. Nie jest prawdą, że kapitał nie ma narodowości. Ten rok dobitnie potwierdził, że każdy portfel ma właściciela. Nowy rok przyniesie kontynuację festiwalu podwyżek podatków i opłat oraz cofnięcie ostatnich ulg i praw nabytych. Stanie się to dopiero po wyborach, gdy sytuacja w finansach publicznych będzie wręcz dramatyczna. Nie podzielam poglądu, że będzie to rok wysokiego wzrostu gospodarczego i poprawy na rynku pracy. Pewne jest natomiast, że pieniędzy zabraknie dosłownie na wszystko. Kryzys gospodarczy i kryzys zadłużenia w Europie się nie skończył. Każde umocnienie walut zagranicznych i osłabienie złotego powodować będzie gwałtowny przyrost zadłużenia i problemy z płynnością oraz z dostępem do kapitału. Nie grozi nam może w przyszłym roku nokaut, ale - w żargonie pięściarskim - mocne zamroczenie.