Moje książki

Granica w ogniu

Bezpieczeństwo Polski

Polecane strony
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Moim zdaniem

Prezydent Przemyśla zamyka się na patriotyzm

 

 

Przyszło nowe. Wraz ze zmianą zaplecza politycznego obecny Prezydent Przemyśla, coraz bardziej dryfuje w kierunku wschodnim (tak mentalnie jak i duchowo).

Oczywiście, wszystko zmienia się z czasem. Kiedyś manifestacyjnie demonstrował swoje członkostwo zarządzie Stowarzyszenia Obrońców Pamięci Orląt Przemyskich, teraz wycina nazwę tego stowarzyszenia z tablicy na pomniku, który odbudowała właśnie wspomniana organizacja.

Kolejną zmianą jest tolerowanie świętowania w szkole dla mniejszości ukraińskiej świąt o zabarwieniu faszystowskim (dzień UPA).

Jednak prawdziwie odkrywa się już w lokalny programie  rewitalizacji Miasta Przemyśla na lata 2010 – 2015 z lutego 2011 roku. Na str. 85 i 86 w wykazie znaczących stowarzyszeń społeczno-kulturalnych, które mają wpływ na kulturalny obraz miasta wycina:  Związek Harcerstwa Polskiego (ponad 100 lat istnienia), Związek Strzelecki Strzelec (ponad 100 lat), Polskie Towarzystwo Historyczne (ponad 80 lat) czy też Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznych z Przemyśla, która to organizacja rozsławia poprzez swoje akcje nasze miasto w Polsce.

Kto za to jest np.  Podkarpackie Stowarzyszenie „Gospel”, Towarzystwo Edukacji Teatralne,  Przemyskie Centrum Inicjatyw Kulturalnych „Mytusa”.

Dla wszystkich zdziwionych, teraz tak już będzie. A może nawet lepiej.

 

UPA to nie partyzanci, to bandyci

Polecam wywiad Ewy Siemaszko z dzisiejszej Rzeczpospolitej

http://www.rp.pl/artykul/9133,612424-UPA-to-nie-partyzanci---to-bandyci.html

 

Morderca Polaków, Żydów, Czechów, Ormian i Ukraińców uhonorowany

Jak podaje zachodnioukraiński portal Zaxid.net 12 lutego pod pomnikiem dowódcy UPA na Wołyniu Dmytro Klaczkiwskiego, z którego inicjatywy rozpoczęło się ludobójstwo ludności Wołynia w 1943 roku, organizacje „patriotyczne”  i żołnierze oddali mu hołd.

To, że jakieś grupy „kombatantów” oddają hołd mordercy nie straszy, ale angażowanie wojska ukraińskiego do gloryfikacji faszysty jest szokujące. Wychowywanie młodego pokolenia w kulcie osoby mordującej bez pardonu kobiety i dzieci nie wróży dobrze przyszłości.

 

Polityczne czystki na Podkarpaciu

PO, PSL a przede wszystkim SLD dorwało się do władzy. Oczywiście swoje rządy rozpoczyna od czystek na stanowiskach administracyjnych. Prym wiedzie tu SLD, według zasady rodem z PRL-u – kto nie ma legitymacji PZPR nie może być nawet woźnym!

Czystki nie dotyczą tylko dyrektorów departamentów w Urzędzie Marszałkowskim, ale dotykają przytłaczającą większość dyrektorów instytucji kultury. Czyżby SLD rozpoczęło za państwowe pieniądze przygotowywanie  do kampanii wyborczej i trzeba obsadzić strategiczne miejsca?

Czystki robiła każda partia, ale na taką skalę jeszcze nikt po 1989 roku!

Kultura jest dla SLD tylko instrumentem do szerzenia ideologii. Czyżby do muzeów i galerii miał powrócić socrealizm. Pewnikiem tak- tylko pomników Lenina i Dzierżyńskiego nam nie budujcie.

Co na to katolicki PSL i chrześcijańska PO? Przecież władza jest ważniejsza od wartości będących elementem naszej cywilizacji.

Pytanie tylko czy aż tak musiało być? Pytanie trywialne, ale odpowiedź jeszcze bardziej- panowie z PiS popatrzcie trochę dalej niż za płot (wyrzucanie cennych ludzi z list wyborczych, zamkniecie się tylko na funkcjonariuszy PiS, itd.), a wszyscy będą żyli na Podkarpaciu we względnej normalności.

 

Polska armia w pułapce mitów

Polecam kolejny artykuł mówiący o tragicznym stanie naszej armii. Wielokrotnie pisałem o tym na mojej stronie. Dobrze, iż treści te zaczynają się  coraz mocniej przebijać do opinii publicznej. Hasło odsunięcia politycznych ignorantów od naszej armii i bezpieczeństwa Polaków jest coraz bardziej aktualne.

http://www.rp.pl/artykul/610541_Kwasniak--Polska-armia--w-pulapce-mitow.html

 

Głos wsparcia w obronie prawdy

 

Podpisałem się pod ogólnopolskim wsparciem dla akcji naukowców Uniwersytetu Warszawskiego, wyrażonego w artykule Misja uniwersytetu – aspekt dzisiejszy, opublikowanym przez czasopismo „Uniwersytet Warszawski”, a udostępnionym szerszej publiczności przez „Rzeczpospolitą” 9 lutego pod znamiennym tytułem W obronie prawdy.  Szczegóły:

http://www.rp.pl/artykul/2,607247.html

 

Inteligencja lwowska przeciwko banderowcom

Grupa lwowskich intelektualistów wystąpiła przeciwko akcjom i wypowiedziom polityków skrajnie nacjonalistycznej organizacji „Swoboda” we Lwowie, które izolują to miasto tak od reszty Ukrainy jak i od Europy.

Unowska grupa inteligencji ukraińskiej oświadczyła, iż wysiłkami władzy w Kijowie i nierozsądnych polityków lokalnych, Lwów doprowadzono do stanu „twierdzy obłężonej”, odciętej tak od Wschodu, jak i Zachodu. Świadome lub nieświadome niedawne oświadczenia Iryny Farion i Jurija Mychalczyszyna (lwowskich liderów neobanderowskiej „Swobody”) izolują Lwów od reszty Ukrainy i przekreślają jej europejski wybór, tym samym sprzyjając wciągnięciu Ukrainy w świat „demokracji sterowanej” i „cywilizacji rosyjskiej” – zaznaczono w oświadczeniu. Przedstawiciele inteligencji stwierdzają, iż prawdziwi lwowianie nie wyobrażają siebie bez Ukrainy, a Ukrainę bez Europy. Lwów jako miasto, które wchłonęło w siebie dziedzictwo kilku kultur europejskich i zsyntezowało je we współczesną kulturę ukraińską, organicznie wpisuje się w przestrzeń europejską – zaznacza grupa unowska. Dlatego Lwów ma wpływać na swoich rodaków siłą swoich przekonań i twardością podstaw obywatelskich i duchowych a nie agresywnymi pogróżkami przepłynąć Dniepr w składzie armii banderowskiej.

Unowska grupa – to wolne zebranie lwowian, do którego wchodzą cieszące się autoryttem osobistości ukraińskiej inteligencji: Jarosław Hrycak, Jewhen Głybowyćkyj, Myrosław Marynowycz, Oleksandr Filc itd.

Nacjonaliści „Swobody” ze Lwowa niedawno grozili, iż armia banderowska niebawem przepłynie Dniepr i zaprowadzi nowy porządek w Kijowie i Doniecku.

Tak bezczelnych oświadczeń banderowców na Ukrainie jeszcze nie było za prawie 20. lat ukraińskiej niepodległości. I to, iż po raz pierwszy inteligencja ukraińska zareagowała negatywnie we Lwowie przeciwko objawom neonazizmu w regionie napawa optymizmem i świadczy o tym, iż nie wszyscy Ukraińcy (nawet we Lwowie) są oślepieni faszystowską ideologią Dmytra Doncowa i ludobójczym „bohaterstwem” OUN-UPA.

Eugeniusz Tuzow-Lubański, Kijów    za; Isakowicz.pl

 

Czy nie tak rodził się faszyzm?

To powinni zobaczyć wszyscy, którzy mają jeszcze jakiekolwiek wątpliwości co do prawdziwych intencji lwowskich nacjonalistów!

Film ze stycznia 2011 roku we Lwowiehttp://www.youtube.com/watch?v=3yyEwRujBrM&feature=player_embedded

 

Ideologia promująca ludobójstwo w szkole.

 

W Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2 im. Markiana Szaszkewicza w Przemyślu, w kalendarzu uroczystości szkolnych na 2010/2011 znalazł się pod datą 14. 10 . 2010 r. taki zapis: „  Dzień Nauczyciela Święto Pokrowy- udział młodzieży we mszy w katedrze gr-kat. oraz wyjazd młodzieży na mogiły do Pikulic - Dzień Ukraińskiej Armii”. Dla niewtajemniczonych jest to dzień, w którym obchodzi się święto Ukraińskiej Powstańczej Armii.

Oczywiście nie ma żadnego znaczenia, że jest to publiczna placówka utrzymywana z pieniędzy państwowych! Oczywiście nie ma znaczenia uchwała Sejmu RP z 15 lipca 2009 r. i Sejmiku Województwa Podkarpackiego z 2010 r. o potępieniu ludobójstwa na Polakach i formacji która tego dokonała tj. UPA. Oczywiście nie ma znaczenia, że w polskim prawie nadal obowiązują akty prawne klasyfikujące UPA jako formację zbrodniczą.

Najlepiej tego nie widzieć! Pytanie tylko kogo się w tej szkole wychowuje, i w duchu jakiej ideologii?

 

Zmarł prof. Józef Wysocki

 

 

21 stycznia br., w wieku 79 lat, po długiej i ciężkiej chorobie zmarł prof. dr hab. Józef Wysocki, rodem z Przemyśla. pracownik naukowy Uniwersytetu Wrocławskiego. Był wybitnym znawcą Kresów Wschodnich i autorem wielu publikacji. Napisał m.in. krytyczną recenzję "Tek edukacyjnych" Grzegorza Motyki, gloryfikatora UPA.

Elektronik i fizyk, absolwent Wydziału Elektroniki Politechniki Gdańskiej (1953). Bezpośrednio po studiach pracował jako konstruktor w Zakładach Radiowych „Diora”, następnie jako nauczyciel  w Technikum Radiotechnicznym w Dzierżoniowie (lata: 1953-1955). Kolejno kierownik pracowni, wydziału, a następnie główny konstruktor w Przemysłowym Instytucie Elektroniki we Wrocławiu (lata: 1957 – 1964), w latach 1964 – 1997 doktorant, asystent, adiunkt w Instytucie Fizyki Doświadczalnej Uniwersytetu Wrocławskiego, w okresie 1997 – 2003 profesor Politechniki Częstochowskiej. Autor kilkudziesięciu publikacji naukowych oraz kilku patentów. Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi.

Wieloletni instruktor Dolnośląskiej Chorągwi Harcerzy im. Orląt Lwowskich. W harcerstwie od 1944 roku, instruktor od 1958. Współzałożyciel ZHR.

Członek NSZZ „Solidarność”. Publicysta i organizator, do końca życia oddany służbie w interesie Polski. Widząc błędy transformacji ustrojowej podejmował wiele działań o charakterze polityczno-społecznym, m. innymi na rzecz społecznego projektu Konstytucji RP, rozwoju przemysłu polskiego, akcjonariatu pracowniczego, udokumentowania tragicznych losów Polaków w okresie II Wojny Światowej na Kresach Wschodnich Rzeczypospolitej.

Inicjator powołania Społecznego Komitetu Panoramy Racławickiej, organizator zebrania założycielskiego tego Komitetu (październik 1980), sekretarz Komitetu. Odznaczony Medalem Panoramy Racławickiej.

Autor koncepcji Dolnośląskiej Kolei Regionalnej (DKR) wykorzystującej autobusy szynowej,  powołany przez Prezydenta Wrocławia na stanowisko pełnomocnika d.s. DKR (1993), inicjator powołania Fundacji DKR.

Członek Polskiego Stronnictwa Kresowego (1995 – 1999), obrońca Kresowian, mieszkańców wsi Węgrzynów, którym bezprawnie odebrano połowę ziemi na użytek PGR-u.     

Organizator ogólnopolskich sympozjów: „Wyprzedaż polskiej ziemi obcokrajowcom i sposoby zapobieżenia temu procesowi” (1999) i „Akcjonariat pracowniczy – szansa dla Polski” (1994). Upoważniony przez Stowarzyszenie Morskie-Gospodarcze im. E. Kwiatkowskiego, wspomagał strajk plantatorów buraka cukrowego w Łosiowie artykułami w Naszym Dzienniku.

W latach 2000 – 2006  członek Ligi Polskiej Organizacji Narodu Polskiego (przewodniczący Rady Programowej i Zarządu Wojewódzkiego na Dolnym Śląsku).

Wielokrotnie brał udział w Rozmowach Niedokończonych w Radio Maryja, w których poruszane były problemy wyprzedaży polskiej ziemi obcokrajowcom, akcjonariatu pracowniczego, wyborów samorządowych, obrony cukrowni przed wyprzedażą obcemu kapitałowi.

W Archidiecezjalnym Radio „Rodzina” miał felietony n.t. globalizacji, Unii Europejskiej, akcjonariatu pracowniczego, harcerstwa i spraw aktualnych.

Wygłaszał często prelekcje na posiedzeniach różnych gremiów, w Polsce i w świecie (w czasie swoich naukowych staży zagranicznych. We Wrocławiu były to np. posiedzenia Stowarzyszenia Pro Cultura Catholica i Klubu „Spotkanie i Dialog”.

Organizator protestu przeciw „Centrum Wypędzonych we Wrocławiu” i akcji zbierania podpisów pracowników naukowych pod protestem w różnych ośrodkach w Polsce.  Protest został opublikowany w dwóch dziennikach dolnośląskich, w „Naszej Polsce” i trzykrotnie odczytany w radio „Maryja”.

Ostatnie napisane przez śp. Józefa Wysockiego artykuły i większe opracowania dotyczyły niszczonego w Polsce przemysłu stoczniowego oraz historii Kresów Wschodnich Rzeczypospolitej.

W osobie  śp. Józefa Wysockiego żegnamy serdecznego Przyjaciela i prawego Człowieka.

 

Niezrzeszeni przyjaciele i współpracownicy z Wrocławia

Stowarzyszenie Pro Cultura Catholica, Klub „Spotkanie i Dialog”

                   Stowarzyszenie Upamiętnienia Ofiar Zbrodni Ukraińskich Nacjonalistów

PS. Z Prof. Wysockim współpracowałem przez ostatnie trzy lata. Niespełna miesiąc temu Pan Profesor prosił mnie o dosłanie mu pewnych materiałów. Przemyśl żegna wspaniałego naukowca i Polaka.