Spotkanie z Antonim Pilchem

Dnia 5 marca 2009 r. spotkanie Członków, Sympatyków i Przyjaciół Stowarzyszenia Przyjaciół Przemyśla w Krakowie, jak zwykle w pałacu Lamellich w Krakowie przy ulicy Mikołajskiej 2, poprzedzone zostało koncertem – tak głosił afisz – muzyki staropolskiej, pieśni i utworów na lutnię, w wykonaniu Antoniego Pilcha. Jednakże uczestnicy tego niezwykłego wieczoru odczuli, iż było to fascynujące widowisko, wyczarowane przez mistrza, lutnistę pielgrzyma, który wyprowadził słuchaczy na niemal zapomniane, pątnicze ścieżki staropolskiej, muzycznej krainy.

Oddajmy głos Artyście, znakomitemu Koledze naszego Klubu:

"Z naszego pejzażu i muzycznego i przyrodniczego zniknęli już dawno wędrowcy. Nie ma już cygańskich taborów, nie ma dziadów lirników, nie ma wędrujących z wesela na wesele muzykantów. Kto, kiedy i gdzie, widział wędrującego lutnistę? A przecież, żeby prawdziwie ukazać istotę muzyki lutniowej XVI w. trzeba właśnie lutnisty pielgrzyma, który w swej grze pomieści nie tylko piękne dźwięki lutniowych kompozycji, ale zawrze w niej także przeżycie codziennej wędrówki, przepływających przed jego oczami krajobrazów".