Z życia Krakowskich Przemyślaków

Dnia 4 grudnia 2008 roku odbyło się comiesięczne spotkanie klubowiczów Stowarzyszenia Przyjaciół Przemyśla w Krakowie. Spotkanie odbyło się jak zwykle w sali Śródmiejskiego Ośrodka Kultury w Krakowie, ul. Mikołajska 2, w Pałacu Lamellich. Spotkanie (otwarte – vide afisz) poprzedziła prelekcja p. Żanety Niedbały, pra-ownika Zespołu Pałacowo-Parkowego w Krasiczynie. Wykład połączony był z projekcją fotografii Zamku w Krasiczynie.

 

 

Prelekcja obejmowała następujące tematy:

  • Zamek w Krasiczynie – rys historyczny walory architektoniczne zamku;
  • Odrestaurowana Kaplica p.w. Najświętszej Marii Panny w Baszcie Boskiej zamku.
  • Kardynał Adam Sapieha postać, która trwale wpisała się na kartach historii Polski i Kościoła.
Liczne grono słuchaczy miało możliwość pogłębienia wiedzy o postaci Kardynała Adama Sapiehy, a także zapoznania się z historią zespołu pałacowego i jego ko-lejnych właścicieli. Dzięki temu, że obecnym gospodarzem obiektu w Krasiczynie jest Agencja Rozwoju Przemysłu S.A., znalazły się środki na odrestaurowanie przez krakowskich konserwatorów większości zamku i jego budowli, większość kompleksu budowli lśni już dawną swą urodą perły europejskiego manieryzmu. Znakomite zdjęcia zamku, jego poszczególnych obiektów budowlanych i detali wprawiły oglądających w podziw i zachęciły do osobistej wyprawy do tego gniazda znakomitych polskich rodów i mecenasów sztuki.