Historia Stowarzyszenia Przyjaciół Przemyśla

Działające przy Politechnice Krakowskiej "Koło Przemyślan" w 1977 roku postanowiło zalegalizować swoją działalność i tak 3 marca 1977 roku Rada Uczelni Politechniki Krakowskiej wyraziła zgodę na utworzenie Koła, które w dniu 15 kwietnia tegoż roku zostało zarejestrowane jako "Koło Przemyślan".  • 8 czerwca 1980 roku Koło przyjmuje nazwę „Towarzystwo Przyjaciół Przemyśla i Regionu”, wchodząc w skład (na zasadzie członkostwa) powstałego w Przemyślu w 1974 roku organizacji o tej nazwie. Wtedy to cała krakowska dokumentacja została przekazana zarządowi przemyskiemu, stąd trudność w ustaleniu początku działalności Koła Przemyślan
  • Na wniosek członków naszej krakowskiej grupy w 2005 roku zostały poczynione kroki w celu uzyskania rejestru sądowego.

  • W dniu 19 kwietnia 2005 roku zostaliśmy wpisani do KRS, jako: STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ PRZEMYŚLA w Krakowie, z siedzibą w Krakowie i w tej formie i pod tą nazwą do chwili obecnej funkcjonujemy.