Przesladowanie Polaków na Ukrainie

O tym jak prześladuje się Polaków w Borysławiu w 2019 roku!!!! To od Przemyśla kilkadziesiąt kilometrów.  Dedykuje to wszystkim zaczadzonym piewcom   współpracy z banderowską Ukraina- także tym w Przemyślu.

Piotr Sobota Orysia Capiv Dorotii Borysław PL Radio Katowice 28 04 2019

https://www.youtube.com/watch?v=uuwbgyhIZYo&feature=youtu.be