Bardzo ważne

Prezydent RP i Trybunał Konstytucyjny skrzywdzili rodziny ofiar OUN-UPA

https://www.youtube.com/watch?v=h0y-fu3sQ6E&feature=youtu.be