Wydarzenia
Moje książki

Granica w ogniu

Bezpieczeństwo Polski

Polecane strony
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Rozpadająca się gospodarczo Ukraina

Najnowszy raport Geopolitical Futures 14 stycznia 2019

Tytuł: Rozpadająca się gospodarka Ukrainy

(wybrane dane- warto wiedzieć)

  1. Ukraiński dług publiczny zbliża się do 70%
  2. Sytuacja gospodarcza na Ukrainie jest krytyczna
  3. 4% ludności Ukrainy żyje poniżej progu ubóstwa, a 60% poniżej minimum egzystencji
  4. W maju 2019 roku ceny gazu wzrosną o kolejne 15% (mieszkańcy Ukrainy płacą obecnie 40% ceny rynkowej gazu, a w 2015 roku płacili jeszcze 12%).
  5. Od roku 2020 ceny gazu na Ukrainie mają być całkowicie urynkowione, czyli nastąpi podwyżka o 120%.
  6. Za granicą Ukrainy mieszka na stałe 3,2 mln Ukraińców, a pracuje około 6 mln Ukraińców
  7. Rząd potrzebuje na spłatę zaciągniętych w latach 2014-17 około 17 mld USD. Duża część z tej kwoty będzie wymagalna jesienią 2019 roku.
  8. Obecnie Ukraina na armię wydaje 5% PKB, tj. 16 mld USD (w 2017 r. tylko pięć państw na świecie osiągnęła ten wskaźnik).