Wydarzenia
Moje książki

Granica w ogniu

Bezpieczeństwo Polski

Polecane strony
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Partnerstwo ze Lwowem

Na posiedzeniu Komisji Gospodarki Rady Miejskiej w Przemyślu w dniu 14 stycznia 2019 roku, radni poprosili, aby prezydent miasta przedstawił dokumenty związane z podpisanym przed 25 laty porozumieniem o współpracy ze Lwowem. Wątpliwości dotyczące partnerstwa są związane z twierdzeniem części „starszych” radnych, iż nigdy nie było podpisanej umowy partnerskiej ze Lwowem a jedynie porozumienie o współpracy z jedną z dzielnic tego miasta (na stronie internetowej miasta jest od lat informacja o partnerstwie). Sprawę będziemy wyjaśniać, tak jak i inne kwestie związane z owocami dotychczasowej współpracy ze Lwowem. Dla mnie jest niedopuszczalne, żeby np. nadal we Lwowie na szkole nr 10 z polskim językiem nauczania widniała tablica ku czci Romana Szuchewycza który jest współodpowiedzialny za ludobójstwo ludności polskiej. Mam nadzieję, że w tej sprawie protest do władz Lwowa wystosuje miejscowy oddział Związku Ukraińców w Przemyślu (tablica wisi przy głównym wejściu i ma na celu upokarzanie polskich dzieci- w Przemyślu sytuacja nie do pomyślenia). Jednocześnie informuje, iż rokiem Bandery i OUN w regionie lwowskim ogłosiła nie Rada Miejska Lwowa a Rada Obwodowa Lwowa, która jest odpowiednikiem Sejmiku Województwa Podkarpackiego, który od lat z nią współpracuje. To tak dla porządku.