Moje książki

Granica w ogniu

Bezpieczeństwo Polski

Polecane strony
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Miałem tam wykład

Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” ze Stalowej Woli zakończyło obchody rocznicy powstania http://www.echodnia.eu/podkarpackie/wiadomosci/stalowa-wola/a/towarzystwo-gimnastyczne-sokol-ze-stalowej-woli-zakonczylo-obchody-rocznicy-powstania,12886024/ Wydarzenie poprowadził druh Bogusław Tofilski z Towarzystwa „Sokół” w Stalowej Woli

 

- Ta uroczystość wpisuje się w stulecie odzyskania niepodległości. Jak widać duch w narodzie nie umarł - mówił wicemarszałek województwa podkarpackiego Stanisław Kruczek, goszczący w piątkowe popołudnie w Bibliotece Międzyuczelnianej z okazji ogólnopolskiego zakończenia obchodów 150 rocznicy powstania Towarzystwa Gimnastycznego Sokół. - Patriotyzm może objawiać się w różny sposób. To udział w organizacjach, obronach wojsk terytorialnych, to wreszcie codzienne drobne uczynki za którymi stoi dobro i miłość do ojczyzny - mówił wicemarszałek Kruczek. Warto przypomnieć, że ruchowi sokolemu przyświecało hasło „w zdrowym ciele zdrowy duch”. W jego ocenie właśnie w tym powiedzeniu zawiera się idea ruchu łączącego w sobie promowanie kultury i sprawności fizycznej z myśleniem o Polsce i patriotyzmem. Stowarzyszenie Polskie Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” w Stalowej Woli zawiązało się w 2014 roku, a inspiracją do założenia organizacji było Tpwarzystwo Gimnastyczne „Sokół”, działające od 1906 roku w Rozwadowie. Organizacja stale się rozwija, a jego działalność prowadzona jest w oparciu o zasady wynikające z nauki kościoła katolickiego i nowoczesnego patriotyzmu a także odpowiedni poziom sprawności fizycznej i siły charakteru. - Cieszy nas, że dzisiejsze wydarzenie odbywa się w Stalowej Woli i jest zwieńczeniem obchodów zapoczątkowanych w ubiegłym roku w Senacie. Jestem dumny z obecności młodzieży ubranej w żołnierskie mundury, która rozumie, że to nie zabawa, ale służba połączona z ciężką pracą - mówił druh Bogusław Tofilski. Poinformowano również o zbiórce publicznej na sztandar i dposażenie Polskiego Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Stalowej Woli. Spotkanie uświetnił także przyjazd Damiana Małeckiego, prezesa Polskiego Związku Towarzystw Gimnastycznych „Sokół” w Polsce, druha Mateusza Derylaka z Polowej Drużyny Sokoła oraz profesora Andrzeja Zapałowskiego, zastępcy dowódcy Przemyskiej Kompanii Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej, wykładowcy akademickiego. Ukoronowaniem wydarzenia był wykład „Mała wojna i zbrojne powstanie wg. Projektu regulaminu walki polskich organizacji niepodległościowych w 1914 roku”, który wygłosi profesor Zapałowski. Była także wystawa poświęcona historii „Sokoła” z monetą wyemitowaną przez NBP.