O nich pamiętajjmy

 

NA NOWY ROK DLA POKRZEPIENIA SERC.

Koncert poświęcony pamięci Orląt Przemyskich i Orląt Lwowskich

https://www.youtube.com/watch?v=xDj7plQXoso