Pamiętamy o obrońcach Polski

Znicze na Cmentarz Obrońców Lwowa i Polskie Groby na Kresach

https://www.youtube.com/watch?v=CG3CLEZO29E&feature=youtu.be