Moje książki

Granica w ogniu

Bezpieczeństwo Polski

Polecane strony
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Sprostowanie

Szanowni Państwo,

W związku ze sprostowaniem zamieszczonym 11 października 2017 r. na stronie Radia Maryja przez rzecznika prasowego GKŚZpNP prok. Roberta Janickiego w którym zawarto informację w której jest mowa iż „…W czasie czynności prowadzonych w dniach 2 – 3 października 2017 roku w Jaworniku Ruskim przez Oddziałową Komisję Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Rzeszowie, obecny na miejscu prokurator, wbrew informacjom zawartym w powołanych wyżej publikacjach, zarówno w dniu 2 października, jak i 3 października zezwolił osobom nie będącym stronami w prowadzonym postępowaniu karnym, w tym Panu dr. hab. Andrzejowi Zapałowskiemu oraz grupie historyków i lokalnych działaczy, na obecność w miejscu wykonywanych prac. Osoby te przebywały tam przez kilka godzin, do czasu gdy, z uwagi na konieczność zapewnienia bezpieczeństwa przy poszerzeniu i pogłębianiu wykopu,  prokurator zarządził opuszczenie terenu przez osoby postronne”.

 

Wobec powyższego oświadczam, iż zgodnie z udzielonym wywiadem dla Radia Maryja w dniu 2 października udzielono nam dostępu (po kilku godzinach oczekiwania) i ten fakt zaznaczyłem w wywiadzie. Natomiast po południu 2 października pani prokurator zaznaczyła, że nie życzy sobie naszej obecności w dniu następnym, kiedy następowała główna faza prac przy studni. Fakt czasowego dopuszczenia dziennikarzy w dniu 3 października był swoistym briefingiem prasowym i nie miał nic wspólnego z merytoryką prac. Jeżeli pan prokurator ma wątpliwości co do prawdziwości naszych słów to jesteśmy gotowi do prawnego rozstrzygnięcia stanowisk w drodze przesłuchań świadków.

 

Z poważaniem dr hab. Andrzej Zapałowski

Sprostowanie w sprawie artykułu „A. Zapałowski: kompletnie nie rozumiemy postawy prokurator IPN ws. obecności historyków przy ekshumacjach w Jaworniku Ruskim”

http://www.radiomaryja.pl/informacje/sprostowanie-sprawie-artykulu-a-zapalowski-kompletnie-rozumiemy-postawy-prokurator-ipn-ws-obecnosci-historykow-przy-ekshumacjach-jaworniku-ruskim/