Nowa książka

Zapraszamy do zapoznania się z nowo wydanym 9 tomem serii pt. „Ludobójstwo
OUN-UPA na Kresach Południowo-Wschodnich”.

Jest w nim mój tekst o polskich akcjach odwetowych. Całą książkę można ściągnąć pod następującymi linkami.

http://kresykedzierzynkozle.pl/

http://kresykedzierzynkozle.pl/wp-content/uploads/2016/09/ksi%C4%85%C5%BCka-tom-9.pdf