Wydarzenia
Moje książki

Granica w ogniu

Bezpieczeństwo Polski

Polecane strony
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Konferencja na Uniwersytecie Rzeszowskim

Instytut Nauk o Polityce Uniwersytetu Rzeszowskiego

Instytut Historii Uniwersytetu Rzeszowskiego

Narodowa Akademia Wojsk Lądowych im. hetmana Petra Sahajdacznego we Lwowie

Lwowski Uniwersytet Narodowy im. Iwana Franki, Wydział Stosunków Międzynarodowych

Województwo Podkarpackie

zapraszają na

Międzynarodową Konferencję Naukową

 

pod honorowym patronatem

 

Jego Magnificencji Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego

oraz Marszałka Województwa Podkarpackiego

Współczesna polityka bezpieczeństwa – aspekty militarne

i społeczno-gospodarcze

Rzeszów, 17-18 października 2017 r.

Program konferencji

Wtorek, 17 października 2017 r.

Uniwersytet Rzeszowski, budynek A0, ul. Pigonia 1, Sala 167

10.30-11.45 – rejestracja uczestników, bufet kawowy

12.00otwarcie konferencji

12.15-14.00

Sesja I

Współczesne problemy bezpieczeństwa międzynarodowego

Prof. nadzw. dr hab. Beata Molo (Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego),

Niemcy wobec globalnych wyzwań bezpieczeństwa energetycznego w drugiej dekadzie XXI wieku

Dr hab. Andrzej Zapałowski (Uniwersytet Rzeszowski), Współczesne trendy w konfliktach
o niskiej intensywności w Europie

Doc. Oleksandr Kuchyk, dr Halyna Kuchyk (Uniwersytet Narodowy im. Iwana Franki
we Lwowie), Ewolucja treści systemu bezpieczeństwa zbiorowego jako składnika teorii organizacji międzynarodowych

Prof. nadzw. dr hab. Bartosz Wróblewski (Uniwersytet Rzeszowski), Paradoks demokratyzacji państw arabskich na przykładzie wybranych wydarzeń politycznych w Haszymidzkim Królestwie Jordanii w latach 1952-2010

Prof. nadzw. dr hab. Krzysztof Żarna (Uniwersytet Rzeszowski), Działalność
Międzynarodowego Trybunału Karnego ds. Zbrodni w byłej Jugosławii –  casus Rastislava Krsticia

 

14.00-14.45przerwa, poczęstunek

14.45-16.15

Sesja II

Polityka bezpieczeństwa Unii Europejskiej i państw członkowskich

Dr hab. Grzegorz Bonusiak (Uniwersytet Rzeszowski), Przemiany w polityce migracyjnej Królestwa Szwecji wobec imigrantów w dobie „kryzysu uchodźczego”

Doc. Oksana Krayevska, mgr Khrystyna Vogel (Uniwersytet Narodowy im. Iwana Franki
we Lwowie), Problems of migration processes in the European Union

Doc. Marianna Gladysh (Uniwersytet Narodowy im. Iwana Franki we Lwowie), Role of regional and sub regional alliances in the European security system (case of the Baltic-Black Sea region)

Dr Filip Tereszkiewicz (Politechnika Opolska), Unia Europejska w czasach kryzysów:
w poszukiwaniu nowego paradygmatu polityki bezpieczeństwa

Dr Anna Paterek (Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego), Kryzys europejskiej polityki bezpieczeństwa i obrony w świetle 53. Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa

Mgr Magdalena Kania (Uniwersytet Jagielloński), Rozwój w służbie bezpieczeństwa: polityka pomocy rozwojowej UE jako pozamilitarny instrument bezpieczeństwa

 

16.15-16.30 – przerwa kawowa

16.30-18.00

Sesja III

Polityka bezpieczeństwa w wymiarze wewnętrznym

Dr hab. Marek Delong (Uniwersytet Rzeszowski), Miejsce Rosji w strukturze międzynarodowej według Jewgienija Primakowa

Dr Arkadiusz Machniak (Regionalne Towarzystwo Naukowe w Przeworsku), Ekoterroryzm jako zagrożenie o charakterze ponowowczesnym

Doc. Оlena Szczurko (Narodowa Akademia Wojsk Lądowych we Lwowie),

Zapewnienie bezpieczeństwa informacyjnego państwa w kontekście współczesnych zagrożeń

Dr Grzegorz Milewski (Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim), Wybrane zagrożenia bezpieczeństwa wymagające użycia policyjnych służb specjalnych

Dr Sabina Olszyk (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie), Attaché obrony (wojskowy) – rola
i zadania w działaniach na rzecz bezpieczeństwa

Dr Mira Malczyńska-Biały (Uniwersytet Rzeszowski), Normalizacja europejska a bezpieczeństwo konsumentów

Mgr Katarzyna Malinowska (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie), Zmiany kierunków współczesnej turystyki wywołane zagrożeniem terrorystycznym

 

19.00 – uroczysta kolacja (Restauracja Lukr, Al. mjr. W. Kopisto 1)

 

Środa, 18 października 2017 r.

Uniwersytet Rzeszowski, budynek A1, Al. T. Rejtana 16C, Sala Senatu

9.30 – 11.00

Sesja IV

Aspekty militarne współczesnej polityki bezpieczeństwa

Prof. dr hab. Andrij Kharuk, mgr Emiliya Kazan (Narodowa Akademia Wojsk Lądowych
we Lwowie), Lotnicwo medyczne Sił Zbrojnych Ukrainy: historia i zastosowanie

Doc. Oleg Ivachiv, mgr Natalia Marcinko (Narodowa Akademia Wojsk Lądowych we Lwowie), Wojna hybrydowa – wymiar gospodarczy

Dr Piotr Bajor (Uniwersytet Jagielloński), Transformacja polityki bezpieczeństwa NATO

Mgr Aneta Lech-Debera, mgr Oksana Kuszta (Uniwersytet Narodowy im. Iwana Franki
we Lwowie), Transformacja współczesnych stosunków Ukraina-NATO

Dr Rafał Kopeć (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie), Amerykańska polityka kosmiczna
w czasach niepewności

Dr Przemysław Mazur (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie), Szwecja w obliczu zagrożenia militarnego ze strony Rosji

 

11.00-11.15 – przerwa kawowa

11.15 – 12.45

Sesja V

Konflikt na Ukrainie jako wyzwanie współczesnej polityki bezpieczeństwa

Prof. dr hab. Jurij Prysiażniuk (Uniwersytet Narodowy im. Iwana Franki we Lwowie),

Bezpieczeństwo narodowe państwa w warunkach wojny hybrydowej

Mgr Piotr Kułakowski, Ryzyko wykorzystania separatyzmów etnicznych w konflikcie hybrydowym na przykładzie Zakarpacia na Ukrainie

Dr Paweł Korzeniowski (Uniwersytet Rzeszowski), Analiza działań ukraińskich wojsk lądowych
na wschodzie kraju od momentu aneksji Krymu do końca 2016 roku

Dr Grzegorz Pawlikowski (Uniwersytet Rzeszowski), Konflikt na Ukrainie i jego wpływ na zmiany polityki bezpieczeństwa państw nadbałtyckich i skandynawskich

Dr Mariusz Ruszel (Politechnika Rzeszowska), Dywersyfikacja źródeł dostaw gazu ziemnego
na Ukrainę

 

12.45-13.15 – przerwa, poczęstunek

13.15 – 14.15

Sesja VI

Wybrane problemy polskiej polityki bezpieczeństwa

Dr Dorota Semków (Uniwersytet Rzeszowski), Kryminologiczno-kryminalistyczne aspekty zjawiska handlu ludźmi w kontekście bezpieczeństwa publicznego

Dr Karol Bajda (Uniwersytet Rzeszowski), Zjawisko narkomanii w kontekście bezpieczeństwa publicznego. Problematyka kryminologiczno-kryminalistyczna

Dr Grażyna Stojak (Uniwersytet Rzeszowski), Wpływ nielegalnych upamiętnień UPA na stan bezpieczeństwa wewnętrznego w południowo-wschodniej Polsce

Dr Tomasz Koziełło (Uniwersytet Rzeszowski), Sojusznicy i wrogowie LPR w środowisku międzynarodowym

 

14.15 – zakończenie konferencji