Gratulacje dla Waldka

Lider AWPL-ZChR Waldemar Tomaszewski wiceprezesem Rady Polonii Świata

http://kresy24.pl/lider-awpl-zchr-waldemar-tomaszewski-wiceprezesem-rady-polonii-swiata/