Moje książki

Granica w ogniu

Bezpieczeństwo Polski

Polecane strony
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Wojsko Polskie na Pogórzu Przemyskim

Dzisiaj moje siedlisko próbował zająć pododdział WP. Oczywiście działali z zaskoczenia. Oficer dowodzący operacją poinformował mnie, że wysiedla mnie z rodziną. Po mojej propozycji, że ich zaprowiantuję stanęło na tym, że rodzina zostaje, ale mnie zabierają. Więc nie miałem wyjścia i zaciągnąłem się do wojska. Dowódca jednak podejrzewał, że mogę ukrywać agentów Moskwy i zarządził przeszukiwania okolicznych lasów. Na moje szczęście nic nie znaleźli. Poniżej fotograficzna relacja z przebiegu zdarzeń.

https://www.facebook.com/profile.php?id=100011165020740