Uroczystość w Przemyslu

 

STOWARZYSZENIE  PAMIĘCI  POLSKICH  TERMOPIL  I  KRESÓW  W PRZEMYŚLU

im. Ks. Bronisława Mireckiego

PRZEMYSKIE RODZINY KRESOWE

KLUB  INTELIGENCJI  KATOLICKIEJ  W  PRZEMYŚLU

zapraszają do udziału w  uroczystościach  upamiętniających

73  rocznicę  zagłady  polskiej   miejscowości   HUTA   PIENIACKA  na Podolu

Przemyśl 12 marca  2017r.- niedziela , - kościół  pw. Św. Trójcy  w  Przemyślu

godz. 1500 - Msza św.  za mieszkańców Huty Pieniackiej i Korościatyna zamordowanych przez  OUN- UPA  i  SS  „Galizien"

godz. 16 00Modlitwa , złożenie  kwiatów  i  zapalenie  zniczy  przy  pomniku  martyrologii

Polaków  w  Hucie  Pieniackiej  i  na  Kresach  ( pomnik  w  murze  klasztornym) .

Po uroczystości, w salce katechetycznej kościoła odbędzie się prezentacja zdjęć z uroczystości  w  Hucie Pieniackiej z dnia 26.02.2017r.  i  z  2009r. ( z udziałem Prezydenta Lecha Kaczyńskiego),  oraz  film          „Było sobie miasteczko” w reżyserii Macieja Wojciechowskiego

 

Na mszy obecny będzie ks. Isakowicz-Zaleski